Kreirajte tim koji će vam pomoći da zadržite sve što je organizovano kategorizanjem više prostora pod zajedničkom temom.

1

Idite u aplikaciju Timovi i kliknite na "Kreiraj tim".


 

Tim možete povezati i sa Microsoft 365 grupom , ako želiteda upravljate osobama u timu iz programa Microsoft 365 i koristite Microsoft Sharepoint fascikle za čuvanje datoteka.

2

Unesite ime za svoj tim.

3

(opcionalno) Unesite opis svog tima.

4

(opcionalno) Dodajte osobe u svoj tim tako što ćete uneti njihovo ime ili e-adresu i izabrati ih sa liste rezultata.

5

Kliknite na dugme Kreiraj.


 

Ako je administrator sistema uključio klasifikaciju prostora, potrebno je da odaberete i oznaku klasifikacije razmaka.

1

Idite na stranicu razmena poruka, izaberite stavku Timovi , a zatim dodirnite Kreiraj tim.

2

Unesite ime za svoj tim.

3

(opcionalno) Unesite opis svog tima.

4

Dodirnite Kreiraj.


 

Ako je administrator sistema uključio klasifikaciju prostora, potrebno je da odaberete i oznaku klasifikacije razmaka.

1

Idite na stranicu razmena poruka, izaberite Timovi , a zatim dodirnite Kreiraj tim.

2

Unesite ime za svoj tim.

3

(opcionalno) Unesite opis svog tima.

4

Dodirnite Kreiraj tim.

1

Idite u aplikaciju Timovi ikliknite na " Kreiraj tim"

2

Unesite ime za svoj tim.

3

(opcionalno) Unesite opis svog tima.

4

Kliknite na dugme Kreiraj


 

Ako je administrator sistema uključio klasifikaciju prostora, potrebno je da odaberete i oznaku klasifikacije razmaka.