U Webex aplikaciji ili Webex sajt organizaciji, kliknite na avatar i izaberite "Upravljanje nalogom" ili idite na .https://web.webex.com/admin

Da biste pristupili upravljanju uređajima, izveštajima o upotrebi ili podešavanju usluge, idite u meni i izaberite Control Hub.


 

Nalozi sa adresama naplate u Maleziji, Indoneziji, Filipinima, Saudijskoj Arabiji i Makauu nemaju pristup upravljanju nalogom.

Više informacija o upravljanju vašim Webex nalogom potražite u sledećim člancima.

Obračun i planovi

Korisnici i licence