Administrator webexteams protokola vam omogućava da kreirate veze koje možete dodati kodu u dokumentu veb strana ili da uključite hipervezu u dokumentaciji ili kontakt podaci.

Podržane opcije sa rukovaoca protokolom za Webexteams:

 • Kreiraj prostor sa jednom osobom

  webexteams://im?email= email_address

 • Otvori postojeći prostor

  webexteams://im?space= space_id


   

  Da biste pribavili ID prostora za prostor. Kada se nalazite u prostoru aplikacije Webex, kopirajte informacije o prostoru u ostavu:

  • U operativnom sistemu Windows koristite Ctrl + Shift + K

  • U Mac upotrebi opciju + Command + K

  Nalepite informacije o prostoru u uređivač teksta i koristite ID prostora.

  Više detalja o informacijama o prostoru potražite u api programeru .

Primeri načina upotrebe rukovaoca protokolom za Webexteams:

 • Da biste kreirali vezu do Webex aplikacije na sastanku veb strana, koristite jednu od sledećih opcija:

  • Datoteku možete uključiti e-adresa sa trenutnim i .

   <a href="webexteams://im?email=barbara@example.com">Contact me in a Webex space</a>

   Kada neko klikne na vezu na vašoj veb strana aplikaciji Webex otvara novi ili postojeći prostor sa vama i tom osobom.

  • Možete uključiti ID prostora za određeni prostor s trenutnim porukama .

   <a href="webexteams://im?space=0000aa-a0a0">Join me in the Marketing Webex space</a>

   Kada neko klikne na vezu na vašoj veb strana aplikaciji Webex otvara navedeni prostor Webex aplikacije. Za prostore tima, članovi tima mogu da otvaraju prostore tima i pridružuju im se. Za prostore koji nisu u timu, samo postojeći članovi prostora mogu da otvori prostor.

 • Da biste kreirali hipervezu sa prostorom Webex aplikacije u dokumentu ili e-adresi, možete da uključite e-adresa možete da koristite ovaj format.

  Dodaj adresu kao: webexteams://im?email=barbara@example.com i dodajte tekst za prikaz "Contact me in a Webex space" .

  Kada neko klikne na vezu, Webex aplikaciju otvara novi ili postojeći prostor sa vama i tom osobom.