Rukovalac Webexteams protokolom vam omogućava da kreirate veze koje možete dodati kodu na Web stranici ili možete da uključite hipervezu u dokumentaciju ili kontakt informacije.

Podržane opcije sa rukovaoca webexteams protokolom:

 • Kreiranje razmaka sa jednom osobom

  webexteams://im?email= email_address

 • Otvaranje postojećeg prostora

  webexteams://im?space= space_id


  Da uzmem iD prostora za prostor. U prostoru aplikacije Webex kopirajte informacije o prostoru u ostavu:

  • U operativnom sistemu Windows koristite Ctrl + Shift + K

  • Na Mac korišćenju Opcija + Komanda + K

  Nalepite informacije o prostoru u uređivač teksta i koristite ID prostora.

  Više detalja o informacijama o prostoru potražite u api projektantu .

 • Napravi sastanak sa nekim

  webexteams://meet?sip= sip_address

Primeri korišćenja rukovaoca webexteams protokolom:

 • Da biste kreirali vezu ka webex prostoru aplikacije na Web stranici, koristite jednu od sledećih opcija:

  • Svoju e-adresu možete da uključite sa im .

   <a href="webexteams://im?email=barbara@example.com">Contact me in a Webex space</a>

   Kada neko klikne na link na vašoj web stranici, Webex App otvara novi ili postojeći prostor sa vama i tom osobom.

  • Možete da uključite ID prostora za određeni razmak sa im .

   <a href="webexteams://im?space=0000aa-a0a0">Join me in the Marketing Webex space</a>

   Kada neko klikne na vezu na vašoj web stranici, Webex App otvara navedeni prostor webex aplikacije. Za prostore u timu, članovi tima mogu da otvore prostore tima i pridruže im se. Za razmake koji nisu u timu, samo postojeći članovi prostora mogu da otvore prostor.

 • Da biste kreirali vezu ka Webex App sastanku na Web stranici, možete da uključite svoju sip adresu sa meet- om.

  <a href="webexteams://meet?sip=barbara@example.com">Create a meeting with me in Webex</a>

  Kada neko klikne na link na vašoj web stranici, Webex App kreira sastanak sa vama i tom osobom.

 • Da biste kreirali hipervezu ka webex prostoru aplikacije u dokumentu ili e-poruci, možete da uključite e-adresu sa im - koristite ovaj format.

  Dodaj adresu kao: webexteams://im?email=barbara@example.com i dodajte tekst za prikaz "Contact me in a Webex space" .

  Kada neko klikne na link, Webex App otvara novi ili postojeći prostor sa vama i tom osobom.

 • Da biste kreirali hipervezu ka Webex App sastanku u dokumentu ili e-poruci, možete da uključite svoju sip adresu sa meet- om. Dodaj adresu kao: webexteams://meet?sip=barbara@example.com i dodajte tekst za prikaz "Create a meeting with me in Webex Teams" .

  Kada neko klikne na link, Webex App se otvara i kreira sastanak sa vama i tom osobom.