Med webexteams protokollhanterare kan du skapa länkar som du kan lägga till i koden på en webbsida eller inkludera en hyperlänk i din dokumentation eller kontaktinformation.

Alternativ som stöds med webexteams protokollhanterare:

 • Skapa ett utrymme med en person

  webexteams://im?email= email_address

 • Öppna ett befintligt utrymme

  webexteams://im?space= space_id


   

  Så här hämtar du utrymmes-ID:t för ett utrymme. Kopiera utrymmesinformationen till urklipp i Webex-appen:

  • I Windows använder du Ctrl + Skift + K

  • På Mac använder du Alternativ + Kommando + K

  Klistra in utrymmesinformationen i en textredigerare och använd utrymmes-ID.

  Mer information om utrymmesinformation finns i utvecklar-API .

Exempel på hur du använder webexteams protokollhanterare:

 • För att skapa en länk till ett Webex-apputrymme på en webbsida använder du ett av följande alternativ:

  • Du kan inkludera din e-postadress med im .

   <a href="webexteams://im?email=barbara@example.com">Contact me in a Webex space</a>

   När någon klickar på länken på din webbsida öppnas ett nytt eller befintligt utrymme med dig och den personen i Webex-appen.

  • Du kan inkludera utrymmes-ID för ett visst utrymme med im .

   <a href="webexteams://im?space=0000aa-a0a0">Join me in the Marketing Webex space</a>

   När någon klickar på länken på din webbsida öppnas det angivna Webex-apputrymmet i Webex-appen. För teamutrymmen kan medlemmarna i teamet öppna och delta i teamutrymmena. För utrymmen som inte ingår i ett team kan endast befintliga medlemmar i utrymmet öppna utrymmet.

 • Om du vill skapa en hyperlänk till ett Webex-apputrymme i ett dokument eller e-postmeddelande kan du inkludera din e-postadress med im , använd det här formatet.

  Lägg till adressen som: webexteams://im?email=barbara@example.com och lägg till texten som ska visas "Contact me in a Webex space" .

  När någon klickar på länken öppnas ett nytt eller befintligt utrymme med dig och den personen i Webex-appen.