1

Idite u timove i kliknite na tim koji želite da napustite.

2

Kliknite na dugme Napusti tim.


 

Moderatori i članovi tima takođe mogu kliknuti desnim tasterom miša na opšti prostor tima na listi svojih prostora i izabrati stavku Napusti tim.

1

Idite u timove i dodirnite tim koji želite da napustite.

2

Izaberite detalje i dodirnite Napusti tim.

1

Idite u timove i dodirnite tim koji želite da napustite.

2

Dodirnite DUGME DETALJI i dodirnite Napusti tim .

1

Idite u timove i kliknite na tim koji želite da napustite.

2

Kliknite na dugme Napusti tim.