1

Idite u timove i kliknite na tim koji želite da napustite.

2

Kliknite na " Napusti tim".


 

Moderatori i članovi tima takođe mogu da desni klik nalaze na opštem prostoru tima na listi prostora i izaberite "Napusti tim ".

1

Idite u timove i dodirnite tim koji želite da napustite.

2

Izaberite stavku Detalji i dodirnite Napusti tim.

1

Idite u timove i dodirnite tim koji želite da napustite.

2

Dodirnite DUGME "DETALJI" i dodirnite "Napusti tim".

1

Idite u timove i kliknite na tim koji želite da napustite.

2

Kliknite na " Napusti tim".