1

נכנסים לקטע צוותים ולוחצים על הצוות שרוצים לעזוב.

2

לחץ על עזוב את הצוות.


 

מנהלי הצוותים וחברי הצוות יכולים גם ללחוץ לחיצה ימנית על המרחב הכללי של הצוות ברשימת המרחבים שלהם, ולבחור באפשרות עזיבת הצוות.

1

נכנסים לקבוצות ומקישים על הצוות שרוצים לעזוב.

2

בוחרים באפשרות פרטים ומקישים על עזיבת הצוות.

1

נכנסים לקבוצות ומקישים על הצוות שרוצים לעזוב.

2

מקישים על לחצן פרטים ומקישים על עזיבת הצוות.

1

נכנסים לקטע צוותים ולוחצים על הצוות שרוצים לעזוב.

2

לחץ על עזוב את הצוות.