1

עבור אל צוותים ולחץ על הצוות שברצונך לעזוב.

2

לחץ עזוב את הצוות .


 

מנהלי צוות וחברים יכולים גם לחיצה ימנית על המרחב הכללי של הצוות ברשימת החללים שלהם, ולבחור עזוב את הצוות .

1

עבור אל צוותים והקש על הצוות שברצונך לעזוב.

2

בחר פרטים והקש עזוב את הצוות .

1

עבור אל צוותים והקש על הצוות שברצונך לעזוב.

2

הקש כפתור פרטים והקש עזוב את הצוות .

1

עבור אל צוותים ולחץ על הצוות שברצונך לעזוב.

2

לחץ עזוב את הצוות .