1

Gå till Teams och klicka på teamet du vill lämna.

2

Klicka på Lämna team.


 

Teammoderatorer och medlemmar kan också högerklicka på teamets allmänna utrymme i sin utrymmeslista och välja Lämna team.

1

Gå till Teams och knacka på teamet du vill lämna.

2

Välj Detaljer och knacka på Lämna team.

1

Gå till Teams och knacka på teamet du vill lämna.

2

Tryck på KNAPPEN DETALJER och sedan på Lämna team.

1

Gå till Teams och klicka på teamet du vill lämna.

2

Klicka på Lämna team.