Kreirajte i komentarite belu tablu u prostoru.

Korišćenje belih tabli

Izvucite najviše iz svog iskustva u beloj tabli:

 • Možete da kreirate bele table u prostoru, svako u prostoru zatim može da odabere da ih prikaže ili uredi.

 • Na sastanku možete da koristite i bele table, možeteda kreirate ili otvorite postojeću belu tablu, a zatim da je delite na pozivu kako bi svi mogli da je pregledaju.

1

Izaberite razmak i izaberite stavku Sadržaj.Zatim izaberite Belu tablu i kliknite na novu belu tablu.

2

Koristite sledeće alatke za belu tablu:

 • Alatka "Pokazivač/birač" Pokazivač bele table– kliknite na taster miša na oblasti na beloj tabli i prevucite mišem da biste izabrali stavke na beloj tabli.Kada izaberete stavke, možete odabrati neku od sledećih radnji:prinesti napred, poslati nazad, kopirati, nalepiti, duplirati i izbrisati.
 • Prevucite/premestite Prevlačenje bele table– držite i prevucite taster miša da biste premestili stavke po podlozi bele table.
 • Alatka za olovku Bela tabla olovka– držite i prevucite taster miša da biste nacrtali liniju olovkom.Dvaput kliknite na alatku da biste promenili debljinu i boju olovke.
 • Magična olovka Čarobna olovka na beloj tabli– kada izaberete olovku, kliknite na magičnu olovku da biste napravili linije ili oblike koje dodajete pomoću alatke za olovku automatski glatkije i ravnije.
 • Brisač Brisač bele table– držite i prevucite taster miša da biste izbrisali bilo kakvu belešku na beloj tabli.
 • Lepići Lepljive beleške sa bele table– kada budete izabrani, kliknite na oblast koju želite da dodate lepljivim beleškama.Prevucite notu na željeno mesto, a zatim izaberite boju lepljive note.Kliknite na dugme + da biste dodali još jednu lepljivu notu.
 • Kada Tekst bele tablebudete izabrani, kliknite na oblast koju želite da dodate.Možete da izaberete boju, oblikujete, poravnate i odaberete veličinu teksta iz ovih izbora:mali, srednji, veliki, x-veliki.
 • Oblici – Oblici bele tableizaberite oblik sa sledećeg:krug, kvadrat i dijamant.Kada budete izabrani, prevucite oblik u oblast u koju želite da dodate oblik i menjajte veličinu.Oblik možete popuniti bojom.Kada kliknete desnim tasterom miša na oblik, možete odabrati neki od sledećih radnji:prinesti napred, poslati nazad, kopirati, nalepiti, duplirati i izbrisati.
3

Koristite sledeće kontrole bele table:

 • Opozovite radnju Dugme "Opozovi radnju"– kliknite da biste opozvali promene napravljene na beloj tabli.
 • Ponovite radnju Dugme "Ponovi"– kliknite da biste ponovili promene napravljene na beloj tabli.

U mini mapi koja se nalazi u donjem desnom uglu bele table:

 • Sakrivanje Sakrij dugme– skriva prikaz mini mape.Kliknite ponovo da biste ponovo otvorili minimap.
 • Zumirajte na pregled Zumirajte dugme za pregled– zumirajte širinu oblasti u kojoj učesnici uređuju.
 • Uvećaj/umanji Kontrole za zumiranje bele table– kontroliše prikaz cele oblasti bele table.

 
Tasterske prečice možete koristiti i za uvećavanje i umanjivanje oblasti bele table:
 • CTRL +/- za Windows.
 • CMD +/- za Mac.
1

Izaberite razmak, idite u meni aktivnosti , odaberite Belu tablu , azatim dodirnite Novu belu tablu.

2

Možete izabrati sledeće:

 • Boja menja boju označivača.

 • Brisač pretvara označivač u brisač da bi uklonio uređivanje ili ponovo tapnuo na brisač da bi izabrao opciju Obriši sve i uklonio sva uređivanja.Možete da prisluškujete radnju da biste vratili uređivanja koja ste upravo opozlili.

 • Opozivanje radnje uklanja poslednje uređivanje.Možete da nastavite sa opozivama i uklanjanjem svakog uređivanja dok se ne vratite na poslednju sačuvanu belu tablu.

  Na deljenoj beloj tabli, ako neko izabere opciju Obriši sve, opozivanje radnje nije dostupno.Međutim, ako izaberete opciju "Obriši sve" i niko drugi ne uređuje belu tablu, možete da tapnete da biste opozvali uređivanje.

 • Nema ograničenja veličine vaše bele table.Koristite dva prsta za kretanje po beloj tabli na uređaju.

1

Izaberite razmak, idite u meni aktivnosti , odaberite Belu tablu , azatim dodirnite Novu belu tablu.

2

Možete izabrati sledeće:

 • Boja menja boju označivača.

 • Brisač pretvara označivač u brisač da bi uklonio uređivanje ili ponovo tapnuo na brisač da bi izabrao opciju Obriši sve i uklonio sva uređivanja.Možete da prisluškujete radnju da biste vratili uređivanja koja ste upravo opozlili.

 • Opozivanje radnje uklanja poslednje uređivanje.Možete da nastavite sa opozivama i uklanjanjem svakog uređivanja dok se ne vratite na poslednju sačuvanu belu tablu.

  Na deljenoj beloj tabli, ako neko izabere opciju Obriši sve, opozivanje radnje nije dostupno.Međutim, ako izaberete opciju "Obriši sve" i niko drugi ne uređuje belu tablu, možete da tapnete da biste opozvali uređivanje.

 • Nema ograničenja veličine vaše bele table.Koristite dva prsta za kretanje po beloj tabli na uređaju.