Skapa och kommentera en whiteboard i ett utrymme.

Använda whiteboardtavlor

Få ut det mesta av dina whiteboardtavlor:

 • Du kan skapa whiteboardtavlor i ett utrymme, vem som helst i utrymmet kan sedan välja att visa eller redigera dem.

 • Du kan även använda whiteboardtavlorunder ett möte, du kan skapa eller öppna en befintlig whiteboard och sedan dela den i samtalet så att alla kan se den.

1

Välj utrymmet och klicka på Innehåll.Välj sedan Whiteboard och klicka på Ny whiteboard.

2

Använd följande whiteboardverktyg:

 • Pekare/markeringsverktyg Whiteboardpekare— klicka på musknappen i ett område på whiteboarden och dra sedan musen för att välja objekt på whiteboarden.När du markerar objekten kan du välja bland följande åtgärder:ta fram, skicka tillbaka, kopiera, klistra in, kopiera, kopiera och ta bort.
 • Dra/flytta Dra whiteboard— håll och dra musknappen för att flytta objekten runt whiteboardyta.
 • Pennverktyget Whiteboardpenna– håll och dra musknappen för att rita en linje med pennan.Dubbelklicka på verktyget för att ändra färg och färg på pennor.
 • Magic pen – Whiteboardtavla, magipennanär du väljer pennor, klickar du på den magipenna för att göra linjer eller figurer som du lägger till med pennverktyget automatiskt jämnare och rakare.
 • Suddgummi Suddgummi för whiteboard– håll och dra musknappen om du vill ta bort eventuella kommentarer på whiteboarden.
 • Stickies (Stickies Anteckningsnoteringar för whiteboardtavla) – när du är vald klickar du på det område som du vill lägga till antecknings anteckningar i.Dra anteckningen till den plats du vill ha och välj färgen på anteckningen.Klicka på +- knappen för att lägga till ytterligare en anteckning.
 • Text Whiteboardtext– när du är vald klickar du på det område som du vill lägga till text i.Du kan välja färg, format, justera och välja storleken på texten från dessa alternativ:liten, mellan, stor, x stor.
 • Former Whiteboardformar– välj en form från följande:circle, square och diamond.När den är markerad drar du figuren till det område som du vill lägga till figuren och ändrar storlek.Du kan fylla figuren med färg.När du högerklickar på figuren kan du välja bland följande åtgärder:ta fram, skicka tillbaka, kopiera, klistra in, kopiera, kopiera och ta bort.
3

Använd följande whiteboardkontroller:

 • Ångra Knappen Ångra– klicka för att ångra ändringar som har gjorts på whiteboardtavlan.
 • Gör Knappen Gör omom - klicka för att upprepa ändringar som har gjorts på whiteboardtavlan.

I minimappningen längst ner till höger på whiteboarden:

 • Dölj Knappen Dölj– döljer minimap-vyn.Klicka igen för att öppna minimappningen igen.
 • Zooma till en Knappen Zooma till översiktöversikt – zooma in på bredden i det område där deltagarna gör ändringar.
 • Zooma in/ut Zoomkontroller för whiteboard– styr visningen av hela whiteboardområdet.

 
Du kan även använda kortkommandon för att zooma in och ut ur whiteboardområdet:
 • CTRL +/- för Windows.
 • CMD +/- för Mac.
1

Välj utrymmet, gå till aktivitetsmenyn , välj Whiteboard ochknacka sedan på Ny whiteboard.

2

Du kan välja följande:

 • Färgen ändrar markör färgen.

 • Suddgummi stänger av markeringen i ett radergummi för att ta bort ändringar eller knacka på radergummit igen för att välja Rensa alla och ta bort alla ändringar.Du kan knacka på Ångra för att återställa de ändringar som du just har rensat.

 • Ångra tar bort din senaste redigering.Du kan fortsätta att knacka på Ångra och ta bort varje ändring tills du återgår till den senast sparade whiteboarden.

  Ångra är inte tillgängligt om någon väljer Rensa alla på en delad whiteboard.Men om du väljer Rensa alla och ingen annan redigerar whiteboardtavlan, kan du knacka för att ångra redigeringarna.

 • Det finns ingen storleksgräns på whiteboardtavlan.Använd två fingrar för att flytta runt whiteboardtavlan på din enhet.

1

Välj utrymmet, gå till aktivitetsmenyn , välj Whiteboard ochknacka sedan på Ny whiteboard.

2

Du kan välja följande:

 • Färgen ändrar markör färgen.

 • Suddgummi stänger av markeringen i ett radergummi för att ta bort ändringar eller knacka på radergummit igen för att välja Rensa alla och ta bort alla ändringar.Du kan knacka på Ångra för att återställa de ändringar som du just har rensat.

 • Ångra tar bort din senaste redigering.Du kan fortsätta att knacka på Ångra och ta bort varje ändring tills du återgår till den senast sparade whiteboarden.

  Ångra är inte tillgängligt om någon väljer Rensa alla på en delad whiteboard.Men om du väljer Rensa alla och ingen annan redigerar whiteboardtavlan, kan du knacka för att ångra redigeringarna.

 • Det finns ingen storleksgräns på whiteboardtavlan.Använd två fingrar för att flytta runt whiteboardtavlan på din enhet.