Opprett og kommenter en tavle i et mellomrom.

Bruke tavler

Få mest mulig ut av tavleopplevelsen:

 • Du kan opprette tavler i et mellomrom, alle i rommet kan deretter velge å vise eller redigere dem.

 • Du kan også bruke tavler i et møte, du kan opprette eller åpne en eksisterende tavle og deretter dele den i samtalen slik at alle kan vise den.

1

Merk plassen, og klikk Innhold.Velg deretter Tavle og klikk Ny tavle.

2

Bruk følgende tavleverktøy:

 • Peker-/markeringsverktøy Tavle-peker– klikk museknappen på et område på tavlen, og dra musen for å velge elementer på tavlen.Når du velger elementene, kan du velge blant følgende handlinger:Plasser lengst frem, send lengst bak, kopier, lim inn, dupliser og slett.
 • Dra/flytt Dra på tavle– hold og dra museknappen for å flytte objekter rundt på tavlelerretet.
 • Penneverktøy Tavlepenn– hold inne og dra museknappen for å tegne en linje med pennen.Dobbeltklikk på verktøyet for å endre tykkelsen og fargen på pennen.
 • Magisk penn Tavle magisk penn– når du velger pennen, klikker du på den magiske pennen for å gjøre linjer eller former du legger til med penneverktøyet automatisk jevnere og rettere.
 • Viskelær Viskelær på tavle– hold nede og dra museknappen for å slette merknader på tavlen.
 • Klistremerker - når du er valgt, klikker du på området du vil legge til klistrelapper Klistrelapper på tavlen.Dra notatet til ønsket sted, og velg fargen på klistrelappen.Klikk på + -knappen for å legge til en annen klistrelapp.
 • Tekst Tavletekst- når du er valgt, klikker du på området du vil legge til tekst.Du kan velge farge, format, justere og velge størrelsen på teksten fra disse valgene:liten, middels, stor, x-stor.
 • Figurer Tavlefigurer– velg en figur blant følgende:sirkel, firkant og diamant.Når dette alternativet er merket, drar du figuren til området der du vil legge til figuren, og endrer størrelse.Du kan fylle formen med farge.Når du høyreklikker figuren, kan du velge blant følgende handlinger:Plasser lengst frem, send lengst bak, kopier, lim inn, dupliser og slett.
3

Bruk følgende tavlekontroller:

 • Angre Angre-knappen– klikk for å angre endringer som er gjort på tavlen.
 • Gjør om – klikk for å gjøre om Gjør om-knappenendringer som er gjort på tavlen.

I minikartet nederst til høyre på tavlen:

 • Skjul Skjul-knappen– skjuler minikartvisningen.Klikk på nytt for å åpne minikartet.
 • Zoom til oversikt Knappen Zoom til oversikt– zoom til bredden på området der deltakerne gjør endringer.
 • Zoom inn/ut Zoomkontroller på tavle– styrer visningen av hele tavleområdet.

 
Du kan også bruke hurtigtaster til å zoome inn og ut av tavleområdet:
 • CTRL +/- for Windows.
 • CMD +/- for Mac.
1

Velg området, gå til aktivitetsmenyen , velg Tavle, og trykk deretter Ny tavle.

2

Du kan velge følgende:

 • Farge endrer markørfargen.

 • Eraser gjør markøren til et viskelær for å fjerne redigeringer eller trykk på viskelær igjen for å velge Fjern alle og fjerne alle redigeringer .Du kan trykke på angre for å gjenopprette endringene du nettopp fjernet.

 • Angre fjerner den siste redigeringen.Du kan fortsette å trykke på angre og fjerne hver redigering til du kommer tilbake til den sist lagrede tavlen.

  Hvis noen velger Fjern allepå en delt tavle, er angre utilgjengelig.Hvis du imidlertid velger Fjern alle og ingen andre redigerer tavlen, kan du trykke for å angre endringene.

 • Det er ingen grense for størrelsen på tavlen.Bruk to fingre til å bevege deg rundt på tavlen på enheten.

1

Velg området, gå til aktivitetsmenyen , velg Tavle, og trykk deretter Ny tavle.

2

Du kan velge følgende:

 • Farge endrer markørfargen.

 • Eraser gjør markøren til et viskelær for å fjerne redigeringer eller trykk på viskelær igjen for å velge Fjern alle og fjerne alle redigeringer .Du kan trykke på angre for å gjenopprette endringene du nettopp fjernet.

 • Angre fjerner den siste redigeringen.Du kan fortsette å trykke på angre og fjerne hver redigering til du kommer tilbake til den sist lagrede tavlen.

  Hvis noen velger Fjern allepå en delt tavle, er angre utilgjengelig.Hvis du imidlertid velger Fjern alle og ingen andre redigerer tavlen, kan du trykke for å angre endringene.

 • Det er ingen grense for størrelsen på tavlen.Bruk to fingre til å bevege deg rundt på tavlen på enheten.