1

Idite na https://settings.webex.comWebex poziv.

2

Sa korisničkog portala za pozivanje idite na podešavanja poziva.

3

Uključite prioritetno upozorenje.

4

Izaberite unapred definisan raspored iz padajućeg menija.


 

Ako ne vidite raspored koji želite da koristite za ovo podešavanje, možete da dodate raspored na kartici Rasporedi na Portalu za korisnike koji zovu. Za više informacija, pogledajte Kreiraj raspored za primenu na podešavanja poziva.

5

Kliknite na Dodaj raspored da biste podesili sledeće parametre:

  • Kada- Izaberite unapred definisani raspored iz padajućeg menija.
  • Pozivi iz- Izaberite da biste primenili prioritetno upozorenje za pozive sa bilo kog broja telefona ili Izaberite brojeve telefona. Ako izaberete opciju Izaberite brojeve telefona, unesite dodatne detalje.
  • Obaveštenje ili Ne obaveštavaj- Izaberite da li želite da primenite prioritetno obaveštenje na pozive koji odgovaraju ovim parametrima.
6

Kliknite na Sačuvaj da biste sačuvali parametre prioritetnog upozorenja.

Vaš raspored je dodat u tabelu sa obaveštenjima ili Ne obaveštavaj. Možete da izmenite ili izbrišete raspored iz tabela, po potrebi.

7

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Primer

Hoćeš da vidiš kako se to radi? Pogledajte ovu video demonstraciju o tome kako da podesite i upravljate prioritetnim obaveštenjima na portalu za korisnike koji pozivaju.