1

Gå till https://settings.webex.com och välj Webex Calling.

2

Från samtalsanvändarportalen går du till Samtalsinställningar.

3

Gå till prioritetslarm och aktivera växlingen.

4

Välj ett fördefinierat schema i listrutan.


 

Om du inte ser ett schema som du vill använda för den här inställningen kan du lägga till ett schema i scheman. Mer information finns i Skapa ett schema som ska tillämpas för samtalsinställningar.

5

Klicka på Lägg till schema för att ställa in följande parametrar:

  • När– Välj det fördefinierade schemat för när du vill bli aviserad om samtal från listrutan.
  • Samtal från– Välj för att tillämpa en prioriterad avisering för samtal från Valfritt telefonnummer eller Välj telefonnummer– Om du väljer Välj telefonnummer anger du ytterligare information.
  • Avisera eller Varna inte– Välj om du vill tillämpa en prioriterad avisering för samtal som passar inom dessa parametrar.
6

Klicka på Spara för att spara dina prioriterade varningsparametrar.

Ditt schema läggs till i en tabell Avisering eller Varna inte. Du kan redigera eller ta bort scheman från tabellerna efter behov.


 
Ingen varning har företräde framför Alert.
7

Klicka på Spara.

Exempel

Vill du se hur det går till? Titta på den här videodemonstrationen om hur du konfigurerar och hanterar prioriterade aviseringar i samtalsanvändarportalen.

1

Logga in på User Hub och klicka sedan Inställningar > Samtal > Samtalsinställningar.

2

Gå till prioritetslarm och aktivera växlingen.

3

Välj ett fördefinierat schema i listrutan.


 

Om du inte ser ett schema som du vill använda för den här inställningen kan du lägga till ett schema i scheman. Mer information finns i Skapa ett schema som ska tillämpas för samtalsinställningar.

4

Klicka på Lägg till schema för att ställa in följande parametrar:

  • Schemalägg– Välj det fördefinierade schemat för när du vill bli aviserad om samtal från listrutan.
  • Samtal från– Välj för att tillämpa en prioriterad avisering för samtal från Valfritt telefonnummer eller Välj telefonnummer– Om du väljer Välj telefonnummer anger du ytterligare information.
  • Avisera eller Varna inte– Välj om du vill tillämpa en prioriterad avisering för samtal som passar inom dessa parametrar.
5

Klicka på Spara för att spara dina prioriterade varningsparametrar.

Ditt schema läggs till i en tabell Avisering eller Varna inte. Du kan redigera eller ta bort scheman från tabellerna efter behov.


 
Ingen varning har företräde framför Alert.
6

Klicka på Spara.