Webex tabla funkcioniše kao fizička ekstenzija za Webex aplikaciju. Kada je aplikacija, mobilna ili radna površina, povezana sa tablom, možete da sarađujete sa drugima u webex prostoru sa Table. Pozovite kolege, prikažite deljene datoteke i nastavite da radite na belim tablama koje ste kreirali na poslednjem sastanku.

Kada otvorite prostor iz aplikacije na tabli, dobijate pristup istim aktivnostima kao i na aplikaciji. To znači da možete da pozovete sve koji su dodati u prostor, belu tablu i prikažete datoteke koje su deljene u prostoru. Učešće u razgovorima odbora još uvek nije dostupno.

Potrebno je da budete povezani sa tablom da biste otvorili postojeći prostor na njemu. Ako se to nije dogodilo automatski, proverite postavke otkrivanja.

1

Kada je Aplikacija Mac ili Windows Webex povezana sa tablom, videćete ime table u gornjem desnom delu aplikacije. Ako želite da se uparite sa drugom tablom, izaberite jednu od drugih tabli sa kojima ste ranije povezani ili potražite jednu po imenu.

2

Izaberite Webex prostor koji želite da otvorite na tabli. Zatim kliknite na dugme Otvori razmak.


3

Sada možete videti ime otvorenog prostora na ekranu Table i pristupiti svim aktivnostima na njemu.

4

Da biste zatvorili prostor, kliknite na dugme "Zatvori razmak" na tabli.

Potrebno je da budete povezani sa tablom da biste otvorili Webex prostor na njemu. Ako se to ne desi automatski, proverite postavke otkrivanja.

1

Kada je webex aplikacija povezana sa tablom, videćete ime uređaja u gornjem desnom uglu liste prostora. Ako želite da se uparite sa drugim uređajem, izaberite neki od drugih uređaja sa kojima ste ranije povezani ili potražite jedan po imenu.

2

Izaberite Webex prostor koji želite da otvorite na uređaju i dodirnite Otvori razmak. Takođe možete da odete u meni aktivnosti prostora i dodirnete stavku Otvori na Webex tabli. Ime otvorenog prostora možete videti na ekranu uređaja.

3

Da biste zatvorili prostor, izaberite stavku Zatvori prostor iz aplikacije. Prostor na uređaju možete zatvoriti i tako što ćete dodirnuti ime razmaka i izabrati stavku Zatvori ovaj prostor.

Pomoću otvorenog prostora na tabli možete da kreirate nove bele table koje se automatski čuvaju u tom prostoru. Takođe možete da nastavite da radite na belim tablama koje su ranije sačuvane u tom prostoru.

Na početnom ekranu table dodirnite Belu tablu da biste dobili pristup sačuvanim belim tablama. Sa ekrana bele table možete da kreirate i novu belu tablu tako što ćete dodirnuti stavku Nova bela tabla . Kada završite, svi u Webex prostoru mogu da pronađu vašu belu tablu u meniju "Bela tabla " tog prostora.

Da biste saznali više o beloj tabli na tabli, pogledajte članak na beloj tabli.

Datoteke i slike koje ste vi i vaši saradnici delili u prostoru mogu se videti na tabli kada je taj prostor otvoren na njemu. Da biste to uradili, dodirnite datoteke na početnom ekranu table i izaberite datoteku koju želite da otvorite. Pomerajte se nagore ili nadole kroz datoteku koju delite. Da biste uvećali i umanjili, uštinite sliku na tabli.

Datoteke možete da otvorite u sledećim formatima: .doc, .docx, .gif, .jpeg, .pdf, .png, .ppt, .pptx, .svg, .xls i .xlsx. Datoteke moraju biti manje od 150 stranica i ispod 200 MB. Drugi tipovi datoteka mogu da se otpreme, ali neće prikazati pregled sličica.

Možete da dodirnete i odaberete da li želite da sakrijete nepodržane datoteke ili ne.

Da biste se vratili na pregled datoteke, dodirnite .

Microsoft OneDrive ili SharePoint Online datoteke koje delite u prostoru takođe mogu da se vide na Tabli kada je taj prostor otvoren na njemu. Pročitajte ovaj članak da biste saznali kako da podesite pristup platformi za upravljanje sadržajem preduzeća i ovom članku da biste saznali kako da delite datoteke u Webex aplikaciji iz usluge Microsoft OneDrive ili SharePoint Online.

Da biste otvorili ove datoteke na tabli, potrebno je omogućiti Web mašinu.

OneDrive i SharePoint Online dokumenti se takođe mogu pronaći u datotekama na početnom ekranu table. Jednostavno izaberite datoteku koju želite da otvorite. Možda će biti potrebno da se prijavite da biste prikazali ili uredili dokument, međutim, informacije o sesiji će biti očišćene kada zatvorite prostor.

Nakon otvaranja prostora na tabli, dodirnite poziv na početnom ekranu table. Ovo otvara samo-pogled na vaš prostor. Tapnite da biste započeli poziv.

Možete da vidite ko se pridružio pozivu tako što ćete dodirnuti dugme " Osobe" .

Ako ne želite da uključite sve u prostor za vaš poziv, prvo morate da zatvorite prostor od Table. Zatim dodirnite poziv na početnom ekranu odbora da biste pozvali osobe sa kojima želite da budete u kontaktu.