Idite na sliku profila iizaberite stavku Pomoć za > Osnovni podaci o .

Idite na Webex > Osnovni podaci o .

Dodirnite sliku profila, a zatim dodirnite Osnovni podaci o.

Idite na sliku profila , azatim izaberite stavku Pomoć za > Osnovni podaci o.