Podržavamo najnoviju verziju aplikacije Webex aplikacije i verzije koje su dostupne administratorima na platformi Control Hub ( pogledajte kontrole ažuriranja proizvoda za Webex verzije aplikacije za radnu površinu)

Za najnovije informacije o novim funkcijama pogledajte Webex aplikacije Šta | je novo.

Izveštavamo o otvorenim i rešenim greškama ozbiljnosti od 1 do 3. Kada ispravka ne uključuje greške koje je pronašao klijent, za tu ispravku neće biti prikazana lista rešenih grešica.

Alatka za pretragu grešci

Pomoću alatke za pretragu Cisco grešci možete da pronađete detalje o navedenim greškama i potražite druge greške koje utiču na određene ispravke aplikacije Webex greške. Više informacija o korišćenju alatke za pretragu grešaka potražite u pomoći za alatku za pretragu grešaka.

14. avgust 2023.

Sledeće verzije aplikacije odgovaraju današnjim izdanjima.

 • Windows—43.8.0.26955

 • Mac—43.8.0.26955

 • Linux—43.8.0.26955

 • iPhone i iPad – 43.8

 • Android—43.8

Greške koje su navedene u sledećoj tabeli opisuju rešene probleme u ovim izdanjima. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešica.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwf82588

2

Aplikacija Webex

Gif se ne reprodukuje nakon što kliknete daleko od prostora

CSCwf95913

3

Aplikacija Webex

Webex na iOS-u zahteva otključavanje uređaja da bi se javio na poziv.

CSCwf94213

3

Aplikacija Webex

Pridruživanje sastanku iz aplikacije Webex za iPhone blizina upareno je sa uređajem, a zatim premeštanje poziva sa uređaja na uređaj na mobilni uređaj za rezultat u jednom načinu audio prenosa.

CSCwf81985

3

Aplikacija Webex

Stanje prisustva za kontakte pojavljuje se u aplikaciji Webex samo kada se klikne na kontakt.

CSCwf80498

3

Aplikacija Webex

Korisnici u aplikaciji Webex za iPhone mogu da promene sliku profila kada je globalno onemogućeno u podešavanjima organizacije kontrolnog čvorišta

CSCwf23560

3

Aplikacija Webex

Razmaci se prikazuju dva puta u okviru timova

CSCwf38313

3

Aplikacija Webex

Sastanak "Ceo dan" koji se prikazuje dan pre stvarnog zakazanog datuma.

10.7.2023.

Sledeće verzije aplikacije odgovaraju današnjim izdanjima.

 • Windows—43.7.0.26612

 • Mac—43.7.0.26612

 • iPhone i iPad – 43.7

 • Android—43.7

Greške koje su navedene u sledećoj tabeli opisuju rešene probleme u ovim izdanjima. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešica.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwf80549

2

Aplikacija Webex

Webex na iPad uređaju ne traži dozvolu za lokaciju za usluge lokacije pomoću usluge RedSky Unified CM Calling

CSCwf49128

2

Aplikacija Webex

Bricklets se ne ažuriraju na listi prostora

CSCwf52640

3

Aplikacija Webex

Tasterske prečice za Adobe Photoshop ne rade kada je aplikacija Webex istovremeno otvorena.

CSCwf52282

3

Aplikacija Webex

Kada međunarodni korisnik bira Hongkong direktno biranje (DID) iz aplikacije Webex, taj poziv se ne prikazuje u istorija poziva

CSCwf42036

3

Aplikacija Webex

Kontakt kartice ne prikazju dugme za pozivanje za Unified CM pozivanje

CSCwf30986

3

Aplikacija Webex

Webex na iPhone uređaju ne može odmah da pristupi konfiguraciji prilikom promene korisničkih naloga.

CSCwf39949

3

Aplikacija Webex

Aplikacija Webex prikazuje pogrešnu vremensku zonu i vreme početka prilikom zakazivanje sastanka iz IST-a

CSCwe95203

3

Aplikacija Webex

Prisutnost korisnika neaktivna kada se umanje i korisnik aktivno radi

CSCwf63432

3

Aplikacija Webex

Korisnički interfejs ne prođe prazno nakon prijavljivanja u aplikaciju Webex

CSCwf01125

3

Aplikacija Webex

Kartica "Govorna pošta" je nestabilna u aplikaciji Webex za mobilne uređaje

12.6.2023.

Sledeće verzije aplikacije odgovaraju današnjim izdanjima.

 • Windows—43.6.0.26407

 • Mac—43.6.0.26407

 • iPhone i iPad – 43.6

 • Android—43.6

Greške koje su navedene u sledećoj tabeli opisuju rešene probleme u ovim izdanjima. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešica.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwf71662

2

Aplikacija Webex

Pomoćnik ne može da prenese PSTN poziv u Izvršni

CSCwf60149

3

Aplikacija Webex

Nije moguće dodati Call Center kao kontakt koji koristi Webex za mobilne uređaje

CSCwf03630

1

Aplikacija Webex

Stavka "Ctrl + Alt + Y" sakriva prostor umesto da ga ponovo učita.

CSCwf36725

3

Aplikacija Webex

SparkMapi ne reaguje zaustavlja gašenje računara

CSCwf23810

3

Aplikacija Webex

Aplikacija ne pamti uređaj korisničke slušalice

CSCwf13002

3

Aplikacija Webex

Prijem poruka obaveštenja za 1:1 ćaskanje kada su onemogućena obaveštenja za direktne poruke

CSCwf15658

3

Aplikacija Webex

webexteams protokol se koristi na ugrađenoj lokaciji u Webex aplikaciji. Ne radi u MAC računaru.

CSCwf01040

3

Aplikacija Webex

korisnici mogu da kreiraju prostore iako nemaju licencu za razmenu poruka

CSCwf00782

3

Aplikacija Webex

Webex aplikaciju neočekivano zatvorite prilikom pretraživanja na tastaturi za pozivanje i kliknite na prikaži više od toga prikaži manje

CSCwe88794

3

Aplikacija Webex

Vertikalno orijentisani monitor dovodi do automatskog uvećanja i zatvaranja sakrivenog dugmeta za zatvaranje

CSCwe88291

3

Aplikacija Webex

Naznake: Sintaksne istaknuta stavka za Csharp i powershell

CSCwf01125

3

Aplikacija Webex

Kartica "Govorna pošta" je nestabilna u mobilnom Webex aplikacija

CSCwe39478

3

Aplikacija Webex

Duplirani prostor se kreira nakon kreiranja prostora u timu.

08.5.2023.

Sledeće verzije aplikacije odgovaraju današnjim izdanjima.

 • Windows—43.5.0.26155

 • Linux—43.5.0.26155

 • Mac—43.5.0.26155

 • iPhone i iPad – 43.5

 • Android—43.5

Greške koje su navedene u sledećoj tabeli opisuju rešene probleme u ovim izdanjima. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešica.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwf29496

2

Aplikacija Webex

Usluga Otkrivanje nije aktivirano ako je internet konekcija vraćanje u prethodno stanje.

CSCwe72559

3

Aplikacija Webex

Licenca samo za sastanke ne dozvoljava meni pomoći u Webex na radnoj površini

CSCwe44564

3

Aplikacija Webex

Vreme sastanka je prikazalo jedan sat pre stranice

CSCwe04682

3

Aplikacija Webex

Dodajte URL vezu koja ne radi na Mac računaru

CSCwd96138

3

Aplikacija Webex

Obaveštenje o sastanku u prostoru ne istakni prostor

CSCwf29487

3

Aplikacija Webex

Prikaz prozora sa više poziva je isečen

CSCwe56669

3

Aplikacija Webex

Nije moguće dodati kontakt Webex koji nije Webex pretrage

CSCwe45801

3

Aplikacija Webex

Dugme "sakrij ID pozivaoca" je vidljivo na biraču koji se preusmerva na meni bez opcije konfigurisanja skrivenog ID-a pozivaoca.

CSCwf30905

3

Aplikacija Webex

Video prenos je uvek uključen kada se eskaliranje Webex poziv na sastanak

CSCwf30908

2

Aplikacija Webex

Kada kliknete na "Stavi na čekanje", samo nastavljanje nestaje. Nema prenosa

CSCwe48416

3

Aplikacija Webex

Zvuk se ne šalje tokom 2 sekunde na početku poziva

CSCwf30912

3

Aplikacija Webex

Ikona kontakata se ne pojavljuje prilikom prvog prijavljivanja

19.4.2023.

Sledeće verzije aplikacije odgovaraju današnjim izdanjima.

 • Windows—43.4.0.25959

 • Mac—43.4.0.25959

4.4.2023.

Sledeće verzije aplikacije odgovaraju današnjim izdanjima.

 • Windows—43.4.0.25788

 • Mac—43.4.0.25788

 • iPhone i iPad – 43.4

 • Android—43.4

Greške koje su navedene u sledećoj tabeli opisuju rešene probleme u ovim izdanjima. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešica.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwe54539

2

Aplikacija Webex

Problem pri povezivanju sa Webex aplikacijom nakon nadogradnje na 43.3

CSCwe58633

2

Aplikacija Webex

Webex Unified CM webView2 pregledač je prazan tokom SSO potvrde identiteta pomoću okta IdP servera

CSCwe21233

2

Aplikacija Webex

Webex aplikaciju povremeno zamrzne u pozadini.

CSCwe52351

3

Aplikacija Webex

Ikone za prečice u aplikaciji nestaju kada premeštanje aplikacije na Mac na računar u aplikaciju spoljašnji monitor.

CSCwe33560

3

Aplikacija Webex

DTMF zvuk se zvučno čak i u iPhone tihom režimu aktivnog

CSCwb59263

3

Aplikacija Webex

Arhivirani timovi se ne prikazuju u Webex aplikaciji

7.3.2023.

Sledeće verzije aplikacije odgovaraju današnjim izdanjima.

 • Windows—43.3.0.25468

 • Mac—43.3.0.25468

 • iPhone i iPad – 43.3

 • Android—43.3

Greške koje su navedene u sledećoj tabeli opisuju rešene probleme u ovim izdanjima. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešica.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwe44372

2

Aplikacija Webex

Webex radne površine klijenti su se povremeno zatvorili nakon nadogradnje.

CSCwe49021

2

Aplikacija Webex

Radnja zakači poruku ne radi

CSCwe58374

3

Aplikacija Webex

Odložite tokom klika između razmena poruka ikona kalendara sastanaka sa leve strane Webex aplikacija.

CSCwe31394

3

Aplikacija Webex

Moderatori ne mogu da se pridruže prostorima u timu koji moderiraju.

CSCwe29829

3

Aplikacija Webex

Webex kartica aplikacije > "Uređaji" ne onemogućava ispravno opcije ultra zvuka.

CSCwd94964

3

Aplikacija Webex

Webex IdP kolačića za UCM pozivanje nije moguće deliti.

CSCwd70648

3

Aplikacija Webex

Webex aplikacija prikazuje plutajući prozor prilikom prijema spoljnog/PSTN poziva pomoću telefonskih usluga

13. februar 2023.

Objavili smo ažuriranje za aplikaciju Webex, ovo ažuriranje uključuje ispravku za problem zbog kojeg neki korisnici nisu mogli da prenesu ili konferenciju tokom poziva. Slede verzije aplikacije koje odgovaraju današnjim ažuriranjima:

 • Windows—43.2.0.25211

 • Linux—43.2.0.25211

 • Mac—43.2.0.25211

 • iPhone i iPad – 43.2

 • Android—43.2

9. februar 2023.

Sledeće verzije aplikacije odgovaraju današnjim izdanjima.

 • Windows—43.2.0.25157

 • Linux—43.2.0.25157

 • Mac—43.2.0.25157

 • iPhone i iPad – 43.2

 • Android—43.2

Greške koje su navedene u sledećoj tabeli opisuju rešene probleme u ovim izdanjima. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešica.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwe15236

2

Aplikacija Webex

Webex aplikaciji ne prikazuje ispravan podrazumevani odredišni ekran na Android uređaj

CSCwe00187

2

Aplikacija Webex

Primenite novi webexbundle.msi će izbrisati MC paket klijenta

CSCwe41625

2

Aplikacija Webex

Izvršni asistent ne može da se konsultuje sa izvršnim rukovodio Webex aplikacijom.

CSCwe41627

2

Aplikacija Webex

iPhone istorija poziva se ne prikazuje odlazne pozive kada aplikacija Webex nije pokrenuta.

CSCwe09486

3

Aplikacija Webex

Webex aplikaciju na uređaju iPhone prekinite nasumično 3–4 puta kada dobijate obaveštenje o pritisku

CSCwd87860

3

Aplikacija Webex

Za japanski, opcije menija "OBRIŠI NAKON" i "IZABERI status" se netačno prikazuju na engleskom jeziku

CSCwd89257

3

Aplikacija Webex

Isključi preklopnik za sastanke u prostoru, nije moguće zakazati sastanak u prostoru.

CSCwe41624

3

Aplikacija Webex

Kupac ne može da se poveže telefonska usluga smeće.

CSCwd86695

3

Aplikacija Webex

Kreirajte novi kontakt iz istorije poziva, broj se ne kopira direktno.

CSCwe41628

3

Aplikacija Webex

(iOS) kozmetički problem prilikom prenosa.

CSCwe41629

3

Aplikacija Webex

Broj spoljnog učesnika nije uvek ispravno prikazan u Webex pozivu

CSCwd72893

3

Aplikacija Webex

Webex klijent prestaje da šalje TCP u radu kada se uspostavi TLS veza.

CSCwe41630

3

Aplikacija Webex

Nei ispravka korisničkog iskustva na klijentu 42.11 kada je skalat ekrana operativnog sistema Windows podešen na 150%

CSCwe41631

3

Aplikacija Webex

Video poziv ne radi kada Terminator u početku odbije video, a kasnije dodaje video

CSCwe41632

3

Aplikacija Webex

Nije moguće odgovoriti dolazni pozivi/nasumičnim izgubljenim telefonskim uslugama

10. januar 2023.

Sledeće verzije aplikacije odgovaraju današnjim izdanjima.

 • Windows—43.1.0.24716

 • Mac—43.1.0.24716

 • iPhone and iPad – 43.1

 • Android—43.1

Greške koje su navedene u sledećoj tabeli opisuju rešene probleme u ovim izdanjima. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešica.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwd88595

1

Aplikacija Webex

Ikona papirne utikače priloga nije uspela.

CSCwd89257

3

Aplikacija Webex

Isključi preklopnik za sastanke u prostoru, nije moguće zakazati sastanak u prostoru.

6. decembar 2022.

Sledeće verzije aplikacije odgovaraju današnjim izdanjima:

 • Windows—42.12.0.24485

 • Linux—42.12.0.24485

 • Mac—42.12.0.24485

 • iOS—42.12

 • Android—42.12

Greške koje su navedene u sledećoj tabeli opisuju rešene probleme u ovim izdanjima. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešica.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwd70671

2

Aplikacija Webex

Webex UCM pozivanje – opcija lokala nedostaje u menijima za audio poziv

CSCwc67959

2

Aplikacija Webex

Webex aplikaciju je neočekivano napustila zbog dll upravljača polycom priborom

CSCwd82786

3

Aplikacija Webex

MPP telefoni koji se prekidaju Webex Meetings nakon oko 5 minuta

CSCwd82790

3

Aplikacija Webex

Kada prenosite poziv, ime odredišta za prenos i broj sekundi u pozivu pokrivaju kompletna radnja prenosa kada se poziv prenese.

CSCwd82800

3

Aplikacija Webex

Webex za BroadWorks korisnički agent ne poštuje RFC3261

8. novembar 2022.

Sledeće verzije aplikacije odgovaraju današnjim izdanjima:

 • Windows—42.11.0.24187

 • Mac—42.11.0.24187

 • iOS—42.11

 • Android—42.11

Greške koje su navedene u sledećoj tabeli opisuju rešene probleme u ovim izdanjima. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešica.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwd32376

2

Aplikacija Webex

Webex aplikaciju za iOS petlju nazad na ekran za prijavljivanje kada se minimizira tokom prijavljivanja

CSCwd25123

3

Aplikacija Webex

Za dolazne pozive ne zvoni zvuk

CSCwc64862

3

Aplikacija Webex

Tokom slanja slika sa tekstom u aplikaciji Webex (razmena poruka), i tekst i slike se preklapaju.

CSCwd58834

3

Aplikacija Webex

Kada pozivalac prekine vezu tokom prenosa, "Prenos dovršen" ostaje prikazan na ekranu pozivaoca za prenos.

CSCwd58851

3

Aplikacija Webex

Na androidu, tajmer poziva uključuje vreme zvona.

19. oktobar 2022.

Sledeća verzija aplikacije odgovara današnjem izdanju:

 • Linux—42.10.0.24000

4. oktobar 2022.

Sledeće verzije aplikacije odgovaraju današnjim izdanjima:

 • Windows—42.10.0.23814

 • Mac—42.10.0.23814

 • Android—42.10

 • iPhone and iPad – 42.10

Greške koje su navedene u sledećoj tabeli opisuju rešene probleme u ovim izdanjima. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešica.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwd25936

2

Aplikacija Webex

Senzor blizina deaktivirate odlazni video

CSCwd25934

3

Aplikacija Webex

U operativnom sistemu Windows korisnici mogu da dodaju više dupliranih kontakata ako stalno ponavljaju dugme za čuvanje prilikom čuvanja prilagođenog kontakta

CSCwd25935

3

Aplikacija Webex

Webex aplikaciji Mac prikazuje poruku "Webex pristup vašoj kameri", za poziv koji se ne koristi video-signal.

CSCwc67570

3

Aplikacija Webex

Problem sa zvukom sa bluetooth slušalicom na Android uređaj

CSCwc98102

3

Aplikacija Webex

Nije moguće deliti sa ekrana iPhone/iPad optimizacije za video ravnopravanje telefona u Room sisteme

CSCwc73327

3

Aplikacija Webex

Naslovna slika nije vidljiva između korisnika

CSCwc72178

3

Aplikacija Webex

Webex aplikaciju je neočekivano napustila tokom učešća u ćaskanju Webex sastanak ili 1:1.

CSCwc62316

3

Aplikacija Webex

Ime kompanije je isečeno u opciji > Informacije o tome ako se koristi logotip kvadrata

CSCwc52294

3

Aplikacija Webex

Naslov sastanka je odsečen u Webex za organizatora

CSCwc35197

3

Aplikacija Webex

Nije moguće označiti druge osobe u Webex učesnicima u prostorima, broj prikazuje manje učesnika u klijentu radne površine

CSCwb78123

3

Aplikacija Webex

Ponekad se upotreba memorije popela i neočekivano napustila aplikaciju.

CSCwb46857

3

Aplikacija Webex

Korisnik ne može da pretraži i pokrene novi razgovor sa bilo kojim korisnikom koji već nije u aplikaciji za lista kontakta Webex aplikaciji

12. septembar 2022.

Sledeća verzija aplikacije odgovara današnjem izdanju:

 • iPhone and iPad – 42.9

7. septembar 2022.

Sledeće verzije aplikacije odgovaraju današnjim izdanjima:

 • Windows—42.9.0.23494

 • Mac—42.9.0.23494

 • Android—42.9

Greške koje su navedene u sledećoj tabeli opisuju rešene probleme u ovim izdanjima. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešica.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwd04450

2

Aplikacija Webex

Webex aplikaciju za iOS neočekivano kada je korisnik više puta klikao na dugme "Stavljanje na čekanje/nastavak"

CSCwc50893

3

Aplikacija Webex

Prečica za nepročitane nije uspela

CSCwc51268

3

Aplikacija Webex

Dugme za sastanak može da se klikne za učesnike u prostorima sa režimom najave

CSCwc36720

3

Aplikacija Webex

Problem sa pregledom slike

CSCwc09097

3

Aplikacija Webex

Korisnik ne može da prikaže određenu poruku prilikom pretraživanja pomoću ključne reči u prostoru

CSCwb81781

3

Aplikacija Webex

Na pregledaču Chromebook, LED aktivnost kamere ostaje uključen dok se aplikacija potpuno ne zatvori

18. avgust 2022.

Objavili smo ažuriranje za aplikaciju Webex na operativnom sistemu Windows i Mac, ova ispravka uključuje ispravku za problem zbog kojeg će korisnici koji su isključeni povremeno videti nedostajuće ili prazna ćaskanja. Slede verzije aplikacije koje odgovaraju današnjim ažuriranjima:

 • Windows—42.8.0.23281

 • Mac—42.8.0.23281

11. avgust 2022.

Sledeće verzije aplikacije odgovaraju današnjim izdanjima.

 • Windows—42.8.0.23214

 • Mac—42.8.0.23214

 • iPhone and iPad – 42.8

 • Android—42.8

Greške koje su navedene u sledećoj tabeli opisuju rešene probleme u ovim izdanjima. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešica.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwc76325

2

Aplikacija Webex

Prilikom prenosa poziva na mobilni uređaj, ako je izabran korisnik sa liste nedavnih poziva, poziv se može preneti na drugu osobu u vašim nedavnim pozivima.

CSCwc48363

2

Aplikacija Webex

Veze skraćivanja u blokadama prilagodljivih kartica raskidaju se u beta verziji

CSCwb65731

2

Aplikacija Webex

Prostor je zaglavljen u stanju nepročitanog

CSCwc04938

3

Aplikacija Webex

Webex za tekst usluge aplikacije ne prikazuje se

CSCwb29853

3

Aplikacija Webex

Mapi proces ne postoji grejsito uzrokuje problem sa integracijom Outlook kontakata i .ost datotekom

CSCwc53124

3

Aplikacija Webex

Ekran dobrodošlice se nakratko pokreće nakon svakog svežeg pokretanja za Webex aplikaciju

28. jul 2022.

Sledeća verzija aplikacije odgovara ažuriranoj verziji dostupnoj na lokaciji za preuzimanje:

 • Windows—42.7.0.23054

Greška navedena u sledećoj tabeli opisuje rešen problem u ovom izdanju.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwc36419

1

Aplikacija Webex

Nije moguće pokrenuti webex aplikaciju nakon što je klijent ponovo Webex.msi.

11. jul 2022.

Sledeće verzije aplikacije odgovaraju današnjim izdanjima.

 • Windows—42.7.0.22904

 • Linux—42.7.0.22904

 • Mac—42.7.0.22904

 • iPhone and iPad – 42.7

 • Android—42.7

Greške koje su navedene u sledećoj tabeli opisuju rešene probleme u ovim izdanjima. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešica.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwc17615

1

Aplikacija Webex

Provera pravopisa nije funkcionisala na Linuxu

CSCwb53911

2

Aplikacija Webex

Webex aplikaciju koja uzrokuje visoku upotrebu napajanja

CSCwc29972

2

Aplikacija Webex

CPU je visok kada Webex aplikacija prikazuje dugme "Pridruži se" (zeleno dugme)

CSCwc14022

3

Aplikacija Webex

Odjavljivanje iz aplikacije Webex na uređaju iPhone ili iPad nije moguće

CSCwc10344

3

Aplikacija Webex

Iskačući prozor CustomURL E911 se ne učitava tokom prijavljivanja.

CSCwc03092

3

Aplikacija Webex

Pozivi se šalju na govornu poštu za Webex aplikaciju na uređajima iPhone i iPad

CSCwc28054

3

Aplikacija Webex

Webex aplikaciju je zatražena dozvola za deljenje, ali podešavanje je već označeno za snimanje ekrana u OS bezbednosna podešavanja

CSCwc41743

3

Aplikacija Webex

Kada je u režimu samo softverskog telefona, prilikom togpetiranja između stranica govorne pošte, aplikacija bi padala.

CSCwc44312

3

Aplikacija Webex

Prilikom prenosa poziva nema prikazanih brojeva, samo imena

16. jun 2022.

Sledeća verzija aplikacije odgovara današnjem izdanju:

 • Windows—42.6.0.22645

8. jun 2022.

Sledeće verzije aplikacije odgovaraju današnjim izdanjima.

 • Windows—42.6.0.22565

 • Linux—42.6.0.22565

 • Mac—42.6.0.22565

 • iPhone and iPad – 42.6

 • Android—42.6

Greške koje su navedene u sledećoj tabeli opisuju rešene probleme u ovim izdanjima. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešica.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwc10513

3

Aplikacija Webex

Preuzimanje poziva za lampu za zauzete (BLF) ne radi nakon nadogradnje

CSCwc10517

3

Aplikacija Webex

Nije moguće preneti poziv kontaktu

CSCwc10524

3

Aplikacija Webex

Nije moguće završiti poziv i nije prikazan u istoriji poziva

CSCwb83797

3

Aplikacija Webex

Webex aplikaciji daje podršku poruka o grešci sertifikat koji sada važi nasumično

CSCwb56077

3

Aplikacija Webex

Nije moguće promeniti ime prostora.

CSCwb53814

3

Aplikacija Webex

Kartica "Sastanci" u aplikaciji ne pomera se do liste današnjih sastanaka

CSCwb95325

3

Aplikacija Webex

Nije moguće pozivati lokalni uređaj iz aplikacije

CSCwa61231

3

Aplikacija Webex

Razgovor u prostoru tima se ne ažurira automatski pomoću nove poslate poruke

CSCwa34487

3

Aplikacija Webex

Nije moguće pokrenuti sastanak u aplikaciji jer dugme "Sada" nije bilo dostupno ako je sastanak zakazan iz Webex sajt.

9. maj 2022.

Sledeće verzije aplikacije odgovaraju ažuriranim verzijama dostupnim na lokaciji za preuzimanje:

 • Windows—42.5.0.22259

 • Mac—42.5.0.22259

Ovo ažuriranje za Webex aplikaciju u operativnom sistemu Windows čuva brojeve verzija i za Windows i Za Mac. Greška navedena u sledećoj tabeli opisuje rešen problem u ovom izdanju.

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

2

Aplikacija Webex

Neki korisnici nisu mogli da se prijave u aplikaciju.

9. maj 2022.

Sledeća verzija aplikacije odgovara ažuriranoj verziji dostupnoj na lokaciji za preuzimanje:

 • Windows—42.5.0.22254

Greška navedena u sledećoj tabeli opisuje rešen problem u ovom izdanju.

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

2

Aplikacija Webex

Neki korisnici nisu mogli da se prijave u aplikaciju.

5. maj 2022.

Sledeća verzija aplikacije odgovara današnjem izdanju.

 • Windows—42.5.0.22221

Greška navedena u sledećoj tabeli opisuje rešen problem u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešica.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwb80304

2

Aplikacija Webex

Jabra slušalice daljinsko upravljanje ne funkcionišu

3. maj 2022.

Sledeće verzije aplikacije odgovaraju današnjim izdanjima.

 • Windows—42.5.0.22187

 • Linux—42.5.0.22187

 • Mac—42.5.0.22187

 • iPhone and iPad – 42.5

 • Android—42.5

Greške koje su navedene u sledećoj tabeli opisuju rešene probleme u ovim izdanjima. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešica.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwb67846

3

Aplikacija Webex

Povremene poruke slanje neuspešnih poruka na iOS-u

CSCwb58460

2

Aplikacija Webex

Webex kupci vlade ne mogu da se prijave.

CSCwb08148

3

Aplikacija Webex

Pozivi koji Unified CM kreiraju više prostora u Webex kada se prosleđuju na lokale na hunt grupa

CSCwa94804

3

Aplikacija Webex

Webex stranicu aplikacije ne izgleda ispravno

CSCwb02226

3

Aplikacija Webex

Kada kliknete na dugme "Pridruži se" u Webex podsetnik za sastanak u aplikaciji, poziv počinje kao Webex umesto da koristi mogućnost softverskog telefona.

CSCwa67438

3

Aplikacija Webex

Nije moguće proslediti poruku osobi ako imate poziv sa njom u aplikaciji Webex

CSCwa13755

3

Aplikacija Webex

Otvorite prilog u Webex aplikaciji, samo u donjem desnom kvadrantu je vidljiv primarni uređaj.

CSCwb77024

3

Aplikacija Webex

Video pozivi u Webex i dalje se dešavaju kada je onemogućeno

CSCwb77037

3

Aplikacija Webex

Korisnici samo na radnoj površini softverskog telefona ne mogu da slušaju govornu poštu samo u operativnom sistemu Windows.

CSCwb77041

3

Aplikacija Webex

Ikona povratnog poziva nije prikazana vizuelna govorna pošta

CSCwb26903

3

Aplikacija Webex

Istorija poziva nije ažurirana na mobilnoj aplikaciji

19. april 2022.

Sledeće verzije aplikacije odgovaraju današnjim izdanjima.

 • Windows—42.4.1.22032

 • Mac—42.4.1.22032

Greške koje su navedene u sledećoj tabeli opisuju rešene probleme u ovim izdanjima. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešica.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwb54015

1

Aplikacija Webex

Detalji o pozivanju ne prikazuju se u obaveštenju o preuzimanju poziva.

CSCwb35632

3

Aplikacija Webex

Nakon onemogućavanja pozivanja, razmena poruka informacija i ličnih uvida, korisnici vide ćaskanja kada započnu sastanak i dele svoj ekran.

5. april 2022.

Sledeće verzije aplikacije odgovaraju današnjim izdanjima.

 • Windows—42.4.0.21893

 • Linux—42.4.0.21893

 • Mac—42.4.0.21893

 • iPhone and iPad – 42.4

 • Android—42.4

Greške koje su navedene u sledećoj tabeli opisuju rešene probleme u ovim izdanjima. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešica.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwb48562

2

Aplikacija Webex

Polje lampe za zauzeto (BLF)/obaveštenja za preuzimanje poziva koja se ne prikazuju kada korisnički ID pozivaoca uključuje BroadWorks podrazumevani domen ime

CSCwb48564

3

Aplikacija Webex

Upućujte pozive iz istorije IPhone poziva, ona automatski započinje sastanak Webex sastanak umesto audio poziva.

CSCwb48566

3

Aplikacija Webex

Netačna identifikacija kontakta za pozive automatskog službenika

CSCwb41343

3

Aplikacija Webex

Webex aplikaciju ne možete ponovo da se povežete nakon priplaćenja, stanja priplaćenja ili režima uštede energije na operativnom sistemu Windows.

CSCwb18115

3

Aplikacija Webex

Webex poziv zamenjuje podešavanje sistema Ne uznemiravaj

CSCwb03851

3

Aplikacija Webex

Korisnici operativnog sistema Windows 10 ne mogu da otpreme izveštaj o problemu

CSCwb01396

1

Aplikacija Webex

Uredite uvid u ljude aplikacije koja nedostaje.

CSCwa94181

3

Aplikacija Webex

Prozor poziva je preklonjen sa Windows OS traom zadataka.

CSCwa95004

3

Aplikacija Webex

Učesnici sastanka su se prikazali kao nepoznati u prostorima.

CSCwb18309

3

Aplikacija Webex

Webex ne pokreće potpuni aktuelni sastanak kada veza lična soba za sastanke sadrži više perioda.

CSCwa70762

3

Aplikacija Webex

Deljenje sadržaja na drugom uređaju nije moguće.

CSCwa55176

3

Aplikacija Webex

Kada kreirate prostor na francuskom, dugme je nepročitano

1. mart 2022.

Sledeće verzije aplikacije odgovaraju današnjim izdanjima.

 • Windows—42.3.0.21576

 • Linux—42.3.0.21576

 • Mac—42.3.0.21576

 • iPhone and iPad – 42.3

 • Android—42.3

Greške koje su navedene u sledećoj tabeli opisuju rešene probleme u ovim izdanjima. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešica.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwa93547

3

Aplikacija Webex

Dugme "Dodaj" nedostaje prilikom pokušaja dodavanja novih korisnika u Webex aplikaciju.

CSCwa62208

3

Aplikacija Webex

Netačno ukupno vreme snimanja u poruka u ćaskanju prilikom najavljivanja snimka.

CSCwa01016

3

Aplikacija Webex

Veza do lične sobe se prikazuje u aplikaciji Webex kartici profila, čak i lična soba kada su veze onemogućene na nivou lokacije

CSCwa78425

3

Aplikacija Webex

Propušteno obaveštenje o novim porukama u skrivenom prostoru za direktne poruke

CSCwa57214

3

Aplikacija Webex

Kada su korisnička imena uključivala UTF-8 znakove, prozor "Podešavanje statusa" se neće učitati

CSCwa83541

3

Aplikacija Webex

Aplikacija je neočekivano odustala kada ste kliknuli na odgovor na konverzaciju

CSCwa97459

2

Aplikacija Webex

Tekst je postao nepročitan kada Webex "Pokreni" kada podešavanje početka mog računara nije označeno

CSCwa67381

3

Aplikacija Webex

Brisanje jedne poruke prikazuje više poruka sa informacijama o prostoru

CSCwa94062

2

Aplikacija Webex

Video poziv je podrazumevano pokrenut prilikom prolaženja kroz URL šemu.

CSCwa77372

3

Aplikacija Webex

Otklonjen je problem prilikom prenosa poziva pomoću tastature na ekranu

CSCwb09155

3

Aplikacija Webex

Pozivanje na sastanak pomoću veze "klik na poziv" nije uspelo.

CSCwb09210

3

Aplikacija Webex

Brojevi za povratni poziv mogu se izabrati samo kada je izabrana opcija "Ručno povezivanje sa uređajem".

CSCwb09211

3

Aplikacija Webex

Linija kontakt centra za odlazne agente prikazuje drugu ime agenta.

25. februar 2022.

Sledeće verzije aplikacije odgovaraju današnjim izdanjima:

 • Windows—42.2.0.21486

 • Linux—42.2.0.21486

 • Mac—42.2.0.21486

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwa94039

1

Aplikacija Webex

Otklonjen je problem zbog kojeg prvo prijavljivanje nije uspelo povezivanje pomoću pozivanja u Webex (Unified CM)

1. februar 2022.

Sledeće verzije aplikacije odgovaraju današnjim izdanjima.

 • Windows—42.2.0.21338

 • Linux—42.2.0.21338

 • Mac—42.2.0.21338

 • iPhone and iPad – 42.2

 • Android—42.2

Greške koje su navedene u sledećoj tabeli opisuju rešene probleme u ovim izdanjima. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešica.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwa46790

3

Aplikacija Webex

Otklonjen je problem zbog kojeg je ikona konferencije trepereća kada ste lebdeli iznad slika profila ljudi.

CSCwa55822

3

Aplikacija Webex

Neki tekst je skraćen na nemačkom jeziku.

13. januar 2022.

Sledeće verzije aplikacije odgovaraju današnjim izdanjima.

 • Windows—42.1.0.21190

 • Linux—42.1.0.21190

 • Mac—42.1.0.21190

 • iPhone i iPad – 42.1.0.2219

 • Android—42.1.0.169

Greške koje su navedene u sledećoj tabeli opisuju rešene probleme u ovim izdanjima. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešica.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwa56953

3

Aplikacija Webex

Nedostaje zeleno dugme za prenos.

CSCwa55967

3

Aplikacija Webex

Neki prevodi na portugalskom su pogrešno prikazani.

CSCwa44654

3

Aplikacija Webex

Neki prevodi na nemačkom su pogrešno prikazani,

CSCwa38931

3

Aplikacija Webex

Kada ste uputili poziv, pridružili ste se tekućem zakazanom Webex umesto da imate standardni poziv.

CSCwa11951

3

Aplikacija Webex

Dugme "Deljenje datoteke" nije sivo kada je onemogućeno deljenje datoteka