Webex aplikaciji omogućava da podesite obaveštenja na dva načina: globalno tako da podešavanja primenjuju na sve vaše prostore ili pojedinačno, tako da se podešavanja primenjuju samo na određene prostore. Ova podešavanja rade zajedno kako biste bili obavešteni o porukama koje su vam najvažnije. Pogledajte savete za upravljanje obaveštenjima za pomoć pri izboru najboljih kombinacija.


 

Takođe možete da dobijate pametna obaveštenja na svim uređajima koji Webex aplikaciju. Za više detalja pogledajte pametna obaveštenja na više uređaja.

1

Kliknite na "Podešavanja"na bočnoj traci za navigaciju, a zatim izaberite obaveštenja > poruke i podesite svoje željene opcije.

Da biste prilagodili obaveštenja koja se primenjuju na sve vaše prostore, izaberite "Prilagođeno " i kliknite na "Uredi ". Odaberite neku od sledećih opcija:

 • Sve poruke o prostoru – sve poruke, odgovori i @mentions
  • @Mentions za mene – poruke koje samo pominju tebe
  • @Mentions svima – porukama koje pominju svakoga u vašim prostorima
 • Direktne poruke – poruke vam se šalju direktno
2

Odaberite da reprodukujete zvuk za svaki tip obaveštenja o prostoru (Razmak, Direktno, Omiljene stavke). Izaberite zvuk sa padajućih lista ili odaberite "Isključi " da biste ga isključili.

3

Zatim kliknite na dugme Sačuvaj.


 

Kliknite na "Resetuj " da biste obaveštenja resetovana na podrazumevano podešavanje.

Dodirnite sliku profila, izaberite stavku > obaveštenja, a zatim dodirnite:

 • razmena poruka da biste izabrali željene opcije za obaveštavanje o porukama.

 • Pozivanje da izaberete zvukove poziva, upozorenja za vibracije ili odaberite prioritet obaveštenja.

 • Sastanci za podešavanje željenih opcija za obaveštenja o sastanku i snimku sastanaka.

Dodirnite sliku profila, izaberite stavku > obaveštenja, a zatim dodirnite:

 • Zvukovi i vibracija za izbor zvukova za obaveštenja, upozorenja za vibraciju ili odaberite prioritet obaveštenja. Aplikaciju možete da vratite i na podrazumevana podešavanja.

 • razmena poruka da biste izabrali željene opcije za obaveštavanje o porukama.

 • Sastanci za izbor željenih opcija za obaveštenja o sastanku.

1

Kliknite na sliku profila, izaberite stavku Postavke, a zatim otvorite karticu Obaveštenja.

2

Podesite željene opcije za obaveštenja.