Webex-appen lar deg angi varsler på to måter: globalt – slik at innstillingene gjelder for alle områdene dine, eller individuelt – slik at innstillingene bare gjelder for bestemte områder. Disse innstillingene fungerer sammen for å sikre at du blir varslet om meldingene som betyr mest for deg. Se Tips for behandling av varsler hvis du vil ha hjelp til å velge de beste kombinasjonene.


 

Du kan også få smartvarsler på alle enhetene dine som Webex-appen har installert. Se Smartvarsler på flere enheter hvis du vil ha mer informasjon.

1

Klikk på Innstillingerpå sidepanelet for navigering, og velg deretter Varsler > Meldinger og angi preferansene dine.

Hvis du vil tilpasse varsler som gjelder alle områdene dine, velger du Egendefinert og klikk Rediger . Velg mellom:

 • Alle områder-meldinger – alle meldinger, svar og @omtaler
  • @omtaler til meg – meldinger som bare nevner deg
  • @omtaler til alle – meldinger som nevner alle i områdene dine
 • Direktemeldinger – meldinger sendt direkte til deg
2

Velg å spille av en lyd for hver type områdevarsel (mellomrom, direkte, favoritter). Velg en lyd fra rullegardinlistene, eller velg Av for å slå dem av.

3

Klikk deretter på Lagre.


 

Klikk på Tilbakestill for å tilbakestille varslene til standardinnstilling.

Trykk på din profilbilde , velger du Innstillinger > Varsler , og trykk deretter på:

 • Meldinger for å velge innstillinger for meldingsvarsling.

 • Ringer for å velge anropslyder, vibrasjonsvarsler eller velge varslingsprioritet.

 • Møter for å angi innstillinger for møte- og møteopptaksvarsler.

Trykk på din profilbilde , velger du Innstillinger > Varsler og trykk deretter på:

 • Lyder og vibrasjoner for å velge varslingslyder, vibrasjonsvarsler eller velge varslingsprioritet. Du kan også tilbakestille appen til standardinnstillinger.

 • Meldinger for å velge innstillinger for meldingsvarsling.

 • Møter for å velge innstillingene for møtevarsling.

1

Klikk på profilbildet ditt, velg Innstillinger, og åpne deretter Varsler-fanen.

2

Angi innstillinger for varsler.