Kliknite da biste prikazali filtere, izabrali radne verzije , a zatim odaberite poruku koju želite da dovršite.


 

Radne verzije poruka se zadržavaju čak i nakon ponovnog pokretanja, tako da uvek možete da im se vratite.

Dodirnite da biste prikazali dostupne filtere, idite na radne verzije , a zatim odaberite poruku koju želite da dovršite.

Kliknite na dugme "Filtriraj" da biste prikazali filtere, idite na radneverzije , a zatim odaberite poruku koju želite da dovršite.