Klicka på för att visa dina filter, välj Utkast och välj sedan det meddelande som du vill slutföra.


 

Meddelandeutkast sparas även efter omstart så att du alltid kan gå tillbaka till dem.

Tryck för att visa dina tillgängliga filter, gå till Utkast och välj sedan det meddelande som du vill slutföra.

Klicka på Filtrera efter för att visa dina filter, gå till Utkast och välj sedan meddelandet som du vill slutföra.