Klikk på for å vise filtrene, velg Utkast, og velg deretter meldingen du vil fullføre.


 

Meldingsutkastene beholdes selv etter en omstart, slik at du alltid kan gå tilbake til dem.

Trykk på for å vise tilgjengelige filtre, gå til Utkast, og velg deretter meldingen du vil fullføre.

Klikk på Filtrer etter for å vise filtre, gå til Utkast, og velg deretter meldingen du vil fullføre.