meldingsindikator for utkastmelding i områdelisten.

Gå til områdelisten din, klikk på et område med ved siden av navnet for å vise meldingsutkastet du vil fullføre.


 

Hvis du vil se alle meldingsutkastene dine, klikker du på , gå til Utkast , og velg deretter meldingen du vil fullføre.

I tillegg beholdes meldingsutkastene selv etter en omstart, slik at du alltid kan komme tilbake til dem.

Gå til områdelisten din, trykk på et område med ved siden av navnet for å vise meldingsutkastet du vil fullføre.


 

Hvis du vil se alle meldingsutkastene dine, trykker du på , gå til Utkast , og velg deretter meldingen du vil fullføre.

Gå til områdelisten din, trykk på et område med ved siden av navnet for å vise meldingsutkastet du vil fullføre.


 

Hvis du vil se alle meldingsutkastene dine, trykker du på , gå til Utkast , og velg deretter meldingen du vil fullføre.

Gå til områdelisten din, klikk på et område med ved siden av navnet for å vise meldingsutkastet du vil fullføre.


 

Hvis du vil se alle meldingsutkastene dine, klikker du på , gå til Utkast , og velg deretter meldingen du vil fullføre.