Kliknutím zobrazíte filtry, vyberete Koncepty a pak vyberte zprávu, kterou chcete dokončit.


 

Koncepty zpráv jsou zachovány i po restartování, takže se k nim můžete vždy vrátit.

Klepnutím zobrazíte dostupné filtry, přejděte na Konceptya vyberte zprávu, kterou chcete dokončit.

Kliknutím na Filtrovat podle zobrazíte filtry, přejděte na Koncepty a vybertezprávu, kterou chcete dokončit.