Da biste primili obaveštenja o tome ko vas čeka u vašem holu lične sobe, obavestite me putem e-pošte kada neko uđe u moj hol lične sobe dok sam odsutan u "Željenim opcijama lične sobe". Obratite se administratoru lokacije da biste omogućili ovu funkciju za vašu lokaciju. Ako je ova funkcija omogućena, učesnici koji su prijavljeni mogu da uđu u otključanu sobu, ali neautorizovani učesnici moraju da sačekaju u holu dok ih domaćin ručno ne primi.

Kada se pretplatite na Webex App od dobavljača usluga, moraćete da se obratite timu za korisničku podršku dobavljača za pomoć.

1

U obaveštenju koje dobijate kada osobe čekaju da se pridruže sastanku, kliknite na dugme "Prikaži listu" da biste videli listu i odabrali koga ćete pustiti.

2

U okviru Čekanje napridruživanje uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste pustili pojedinačne osobe, kliknite na dugme "Pusti" pored njihovog imena.

  • Da biste pustili sve koji čekaju, kliknite na dugme "Pusti sve unutra".


 

Ova bezbednosna opcija nije dostupna za Webex ponude koje je odobrio FedRAMP.