Možete da koristite Cisco IP Konferencijski telefon 8832 ožičene mikrofone i bežične mikrofone. Ne možete istovremeno da koristite ožičene i bežične mikrofone.