Dodajte svoj nalog

Pristupite sistemu za upravljanje sadržajem kompanije bez napuštanja aplikacije Webex. Delite i uređujte datoteke u prostoru sa drugom osobom ili sa svojim timom.

  • Nalozi preduzeća – Administrator vam daje dozvole za pristup sistemu za upravljanje sadržajem preduzeća.

    Veж imate dozvole? Dodajte Box nalog na radnu površinu ili mobilnu aplikaciju.

  • Nalozi dobavljača usluga – Obratite se dobavljaču da biste dobili pristup sistemu za upravljanje sadržajem vaše kompanije.

  • Administratori naloga – integrišite Webex sa uslugom Box.

Otpremite datoteku

Otpremite datoteke u Box u aplikaciji za radnu površinu tako da ste spremni da ih delite u prostoru. Ograničite pristup samo za prikaz ako delite informacijski sadržaj, dozvolite uređivanje dozvola za timsku saradnju i diskusije.

Deli datoteku

Delite datoteke iz usluge Box u prostoru iz aplikacije za radnu površinu ili mobilne uređaje i počnite da sarađujete sa svojim timom.

Prikazivanje i uređivanje datoteke

Prikažite i uredite datoteke deljene iz usluge Box u zavisnosti od deljenih dozvola. Datoteka će se otvoriti u aplikaciji koja je povezana sa tipom datoteke na radnoj površini ili mobilnom telefonu.

Saradnja u datoteci

Pokrenite ili zakažite sastanke u ličnoj sobi da biste sarađivali na datotekama sa uslugom Box. Nesporno prebacite sa pregleda datoteka na sastanak uživo sa saradnicima u datotekama.