Lägg till ditt konto

Få åtkomst till ditt företags innehållshanteringssystem utan att lämna Webex-appen. Dela och redigera filer i ett utrymme med en annan person eller med ditt team.

  • Företagskonton – Din administratör ger dig behörighet att komma åt ditt företags innehållshanteringssystem.

    Har du redan behörigheter? Lägg till ditt Box-konto i skrivbordet eller mobilappen.

  • Tjänsteleverantörskonton – Kontakta din leverantör för att få åtkomst till ditt företags innehållshanteringssystem.

  • Kontoadministratörer– Integrera Webex med Box.

Ladda upp en fil

Överför filer till Box i skrivbordsappen så att du är redo att dela dem i ett utrymme. Begränsa åtkomsten till endast visning om du delar informationsinnehåll, tillåt redigeringsbehörigheter för teamsamarbete och diskussioner.

Dela en fil

Dela filer från Box i ett utrymme från skrivbords- eller mobilappen och börja samarbeta med ditt team.

Visa och redigera en fil

Visa och redigera filer som delas från rutan beroende på de delade behörigheterna. Filen öppnas i programmet som är associerad med filtypen på ditt skrivbord eller mobil.

Samarbeta i en fil

Starta eller schemalägg möten i ditt personliga rum för att samarbeta på filer med Box. Växla enkelt från filförhandsgranskning till ett direktmöte med dina filmedarbetare.