Webex-appen | integrera ditt Box-konto

Webex-appen | integrera ditt Box-konto

När du ansluter ditt Box-konto till Webex-appen kan du dela, visa och samredigera dina filer direkt i ett utrymme.

1 dec 2021
Lägg till ditt | Box-konto i Webex-appen

När du arbetar med ett projekt med andra personer kan du arbeta med dina delade projektdokument direkt från Webex-appen. När du lägger till ditt Box-konto kan du dela dina Box-filer direkt i utrymmet. Din administratör ger dig behörighet att komma åt ditt företags innehållshantering via Webex-appen.

1

Klicka på profilbild, välj Inställningar > Integrationeroch klicka sedan på Lägg till konto.

2

Ange dina kontouppgifter och anslut till ditt konto.

3

Klicka sedan på Bevilja åtkomst till Box.


 

Din administratör kan begränsa det konto som du använder för att logga in på ditt Box-konto. Om du får ett åtkomstfel kontaktar du din administratör och bekräftar din kontoinformation.

1

Klicka på profilbild, välj Inställningar > Konton och klickasedan på +.

2

Ange dina kontouppgifter och anslut till ditt Box-konto.

3

Klicka sedan på Bevilja åtkomst till Box.


 

Din administratör kan begränsa det konto som du använder för att logga in på ditt Box-konto. Om du får ett åtkomstfel kontaktar du din administratör och bekräftar din kontoinformation.

1

Tryck på profilbild, välj Inställningar > Integrations > Lägg till konto.

2

Ange dina kontouppgifter och anslut till ditt konto.

3

Knacka sedan på Bevilja åtkomst till Box.


 

Din administratör kan begränsa det konto som du använder för att logga in på ditt Box-konto. Om du får ett åtkomstfel kontaktar du din administratör och bekräftar din kontoinformation.

1 dec 2021
Webex-appen | överför filer till Box

Du kan överföra filer eller mappar från din dator till ditt Box-konto och sedan välja att dela dessa filer i ett utrymme.

1

I meddelandeområdet klickar du på Bilaga och väljer sedan Dela från Box.

2

Välj var du vill lägga till filerna i din Box-katalog. Klicka på Lägg till, välj Överför och dra och släpp sedan dina filer och klicka på Överför.

1

I meddelandeområdet knackar du på Bilaga och väljer sedan Dela från Box.

2

Välj var du vill lägga till filerna i din Box-katalog. Knacka på Lägg till, välj Överför och dra och släpp sedan filerna och knacka på Överför.

1 dec 2021
Webex-appen | dela filer från Box

Du kan dela dina Box-filer direkt i ett utrymme, så att alla i utrymmet har tillgång till den senaste versionen av filerna.

Du kan välja en fil direkt från Box och sedan välja vilka som ska kunna visa filen när du har dela den i utrymmet.

1

I meddelandeområdet klickar du på Bilaga och väljer sedan Dela från Box.

2

Välj en fil på Box och klicka på .

3

Sedan bestämmer du vem som ska kunna visa filen i utrymmet:

  • Vemsom helst – vem som helst kan se filen, inklusive personer från en annan organisation än din.
  • Personer i dinorganisation – endast personer i din organisation kan visa filen.
  • Personer med befintlig åtkomstWebex-appen använder de behörigheter som redan har ställts in för att visa filen i Box.

När personer inte har åtkomst till filen ser de filnamnet, men de kan inte visa filen eller se en miniatyr förhandsgranskning.

4

Gör ditt val och klicka på Tillämpa.

5

Tryck sedan på Enter för att skickalänken.

Du kan välja en fil direkt från Box och sedan välja vilka som ska kunna visa filen när du har dela den i utrymmet.

1

I meddelandefältet knackar du på Bilaga och sedan på Dela från Box.

Om du inte redan har lagt till ditt konto klickar du på Anslut till konto för att lägga till dittkonto.

2

Välj en fil i Box och klicka på Tillämpa.

3

Tryck sedan för att skicka länken.

När personer inte har åtkomst till filen ser de filnamnet, men de kan inte visa filen eller se en förhandsgranskning.

1 dec 2021
Webex-appen | visa delade filer från Box

När personer delar filer från Box i ett utrymme kan du klicka eller knacka på filerna för att visa dem. Filen öppnas i det program som är kopplat till filtypen.

1

Gå till Meddelanden och välj ett utrymme.

2

Klicka på filen i utrymmet för att öppna den.

1

Gå till Meddelanden och välj ett utrymme.

2

Knacka på filen i utrymmet för att öppna den.


 

Du kan behöva ange ditt Box-användarnamn och -lösenord för att kunna visa filen.

Var den här artikeln användbar?

Webex-appen | integrera ditt Box-konto