1

Izaberite ime osobe koju želite da uklonite iz poziva, a zatim kliknite na dugme Još .

2

Odaberite ukloni sa konferencije, a zatim kliknite na dugme Da.

1

Pritisnite i držite ime osobe koju želite da uklonite iz poziva.

2

Dodirnite Ukloni sa konferencije, a zatim kliknite na dugme Da.