Home je trenutno dostupan samo za besplatne korisnike.

Kliknite na dugme "Hajdemo na reklamni natpis na početnom ekranu" i odaberite neki od sledećih načina, da biste brzo podesili aplikaciju:

  • Testiranje podešavanja sastanka

  • Uredi profil

  • Izbor teme za aplikaciju

  • Podesi obaveštenja

  • Preuzmi aplikaciju za mobilni telefon

Kako provodite vreme radeći u aplikaciji, ovde ćete videti više sadržaja.

Sada kada ste podesili željene postavke na željeni način, na putu ste da radite u Webex Aplikaciji.

Ovde je sve što treba da znate da biste počeli i naučili osnove.

1

U koloni za navigaciju idite na stavku "Početak", a zatim odaberite jednu od sledećih vrednosti:

2

Idite na predstojeće sastanke da biste povezali kalendar. Zatim možete da upravljate sastancima direktno u aplikaciji. Kada popunite kalendar, videćete listu predstojećih sastanaka.

  • Izaberite sastanak i kliknite na dugme Prikaži pozvane da biste videli informacije kao što su veza za sastanak, opis i ko je pozvan.
  • Kliknite na dugme "Idi u kalendar" da biste pronašli sastanak na listi planiranih sastanaka. Zatim možete odabrati da: