Mogućnosti sastanka određuje osoba koja je kreirala prostor:

 • Ako imate plaćeni nalog Webex sastanaka i kreirate prostor ili se nalazite u prostoru koji kreira neko ko ima plaćene sastanke, sastanak aplikacije Webex koji je povezan sa prostorom ima pune mogućnosti sastanka.

 • Ako nemate plaćeni nalog "Sastanci" i kreirate prostor, sastanak aplikacije Webex koji je povezan sa prostorom ima ograničene mogućnosti sastanka.

Mogućnosti sastanka za Webex App sastanak koji je povezan sa razmakom možete da proverite tako što ćete kliknuti na dugme " Raspored" u prostoru.

Sledeća tabela rezimira razlike između webex App sastanka koji je povezan sa razmakom.

Mogućnosti punog sastanka tima

Ograničene mogućnosti sastanka tima

Sponzor sastanka

Da

Ne

Ljudi u svemiru

Sponzor sastanka ima nalog domaćina sastanaka

Kreator prostora nema nalog domaćina sastanaka

Veličina sastanka

Zavisi od naloga sponzora sastanka , do 200

 • 25 ako tvorac prostora ima besplatan Webex App nalog

 • 100 ako tvorac prostora ima plaćeni Webex Calling ili Webex App nalog

Opcije telefonskog zvuka

Dostupno

Nije dostupno

Pristup sastanku gosta

Dostupno

Nije dostupno

Snimak

Dostupno

Nije dostupno

Veze za sastanke i video adrese za sastanke u prostoru

webex.com

ciscospark.com

Pune mogućnosti sastanka tima

Ako Vaš Webex nalog uključuje plaćenu licencu domaćina sastanaka , postajete sponzor sastanka za svaki prostor koji kreirate, bilo da se radi o prostoru sa jednom drugom osobom ili sa 3 ili više osoba.

U razmacima sa 3 ili više osoba, vaš nalog omogućava da svi sastanci u prostoru imaju iste mogućnosti sastanka, bez obzira na to koji član prostora planira sastanak ili da li prisustvujete sastancima. U prostoru sa samo vama i još jednom osobom, ako imate plaćeni račun za sastanke, a druga osoba nema, vi ste sponzor sastanka. Prostori sa sponzorom sastanka imaju sledeće mogućnosti sastanka tima:

 • Veličina sastanka– broj osoba koje mogu da se pridruže sastanku. Kada kliknete na dugme "Raspored" u razmaku, poruka vas obaveštava koliko osoba može da se pridruži sastanku iz tog prostora. Veličina sastanka možda neće uvek biti ista kao broj osoba u prostoru. Više informacija potražite u članku Broj osoba koje mogu da se pridruže sastanku .

 • Snimanje– da li možete da snimite sastanak i koliko prostora za snimanje je dostupno za vaš nalog ili Webex lokaciju . Ako je dostupna opcija snimanja, kada bilo ko u prostoru zakaže sastanak, veza sa snimkom se automatski pojavljuje u prostoru aplikacije Webex nakon završetka sastanka. Više informacija potražite u članku Snimanje sastanka u oblaku.

 • Opcije telefonskog zvuka– da li su dostupne opcije telefonskog zvuka i koje opcije telefona su dostupne, kao što su opcije "Pozovi me" i "Pozovi me ".

 • Pristup sastankugosta – da li gosti koji nemaju Webex naloge mogu da se pridruže sastanku. Možete čak pozvati goste na sastanak koji ste zakazali samo sa još jednom osobom. Više informacija potražite u članku Pridruživanje Webex sastanku po prvi put kao gost.

 • Sponzor sastanka

  U aplikaciji Webex za Windows i Mac možete da vidite ko je sponzor sastanka za taj prostor, odete do ikone sa informacijama i odaberete mogućnosti sastanka . Videćete informacije o tome ko je sponzor sastanka.

  • Odsjaj sponzora sastanka

   Ako sponzor sastanka ostavi prostor sa 3 ili više osoba, Webex App automatski dodeljuje ulogu sponzora sastanka drugom članu prostora. Webex Aplikacija dodeljuje nekome ko je u istoj organizaciji i osobi koja ima isti tip opšteg naloga kao osoba koja je prvobitno kreirala prostor da bude novi sponzor sastanka. Ovo automatsko dodeljivanje uloge sponzora sastanka omogućava članovima prostora da imaju dosledno iskustvo sastanka svaki put kada zakažu sastanak iz prostora.

  • Nalog nadogradnje sponzora sastanka

   Ako sponzor sastanka prostora sa 3 ili više osoba ažurira svoj nalog novim mogućnostima sastanka, nove mogućnosti se automatski primenjuju na prostor. Isto važi i za vlasnika plaćenog računa u prostoru sa drugom osobom. Postojeći sastanci se ažuriraju novim mogućnostima, a svi novi sastanci koji su planirani sa tog prostora imaju nove mogućnosti.


  Uloga moderatora nema veze sa ulogom sponzora sastanka. Moderator prostora ili tima je sponzor sastanka samo ako je moderator kreirao prostor.

Ograničene mogućnosti sastanka tima

Sastanci zakazani iz prostora bez sponzora sastanka imaju ograničene mogućnosti. Ako u jednom od tih prostora odete u meni sa informacijama , a zatim izaberete stavku "Mogućnosti sastanka", videćete izjavu koja ukazuje na to da ne postoji sponzor sastanka za taj prostor.

 • Veličina sastanka

  Veličina sastanka u prostoru koji je kreirala neko ko nema nalog za sastanke određena je tipovima naloga članova prostora:

  • Ako svi korisnici u prostoru imaju besplatne Webex naloge , samo do 25 učesnika može da se pridruži sastanku.

  • Ako autor prostora ima plaćeni Webex Poziv ili Webex nalog, do 100 učesnika može da se pridruži sastanku.

  Kada kliknete na dugme "Raspored", poruka vas obaveštava koliko osoba može da se pridruži sastanku iz tog prostora.

 • Ostavlja kreator prostora

  Ako originalni kreator prostora napusti prostor ili organizaciju, automatski se dodeljuje nova uloga kreatora prostora. Informacije o sastanku i mogućnosti u prostoru se automatski ažuriraju na osnovu tipa naloga koji ima novi kreator prostora.

 • Nalog za nadogradnju kreatora prostora

  Ako se osoba koja je prvobitno kreirala prostor nadograđuje sa slobodnog na nalog domaćina sastanaka , kreator prostora postaje sponzor sastanka za taj prostor, a prostor automatski dobija mogućnosti sastanka koje se zasnivaju na nalogu novog sponzora sastanka.