Ako se pretplatite na Webex preko pružaoca usluga, Webex Webinar i Webex Events (klasični) nisu dostupni. Sve ostale funkcije Webex sastanaka navedene ovde su podržane, osim ako nije drugačije navedeno.

Za više informacija o trenutnim izdanjima sporog kanala pogledajte Šta je novo za spor kanal aplikacije Webex Meetings.

Listu novih funkcija navedenih prema broju ažuriranja potražite u članku Rezime funkcija za paket Webex Meetings (WBS41).

Listu novih funkcija navedenih prema broju ažuriranja potražite u članku Rezime funkcija za paket Webex Meetings (42.x).

Listu otvorenih i razrešenih grešaka u najnovijem izdanju potražite u članku Otvorene i razrešene greške za najnovija izdanja aplikacije Webex Meetings.


 

Sve funkcije su podržane za Webex for Government, osim ako nije drugačije naznačeno.

Objave

Ažuriranje 43.4 sadrži važne objave, koje možete da pregledate u Objavama za paket Cisco Webex Meetings.

Istaknute funkcije u ovom ažuriranju

 • Koristite Webex Webinars za zakazivanje vebinara od 1. aprila 2023.

  Od 1. aprila 2023. više ne možete da koristite aplikaciju Webex Events (klasični) za zakazivanje vebinara, već morate da koristite Webex Webinars.

  Webex Webinars vam omogućava da organizujete prilagodljive i zanimljive virtuelne događaje velike razmere sa inovativnim mogućnostima kao što su kreativno brendiranje, video i audio visoke rezolucije, povećano angažovanje publike reakcijama, anketama, pitanjima i odgovorima i sesijama za manju grupu učesnika, kao i napredno upravljanje proizvodnjom i sadržajem.

  Ako ste u aplikaciji Webex Events (klasični) već zakazali događaje koji počinju 1. aprila 2023. ili kasnije, i dalje možete da pokrenete i otkažete te događaje i upravljate njima. Međutim, ne možete da promenite datum i vreme tako da padaju na 1. april 2023. ili kasnije.

 • Organizatori i panelisti koji strimuju Webex mogu da izlistaju, pretraže i udalje učesnike

  Organizatori, panelisti i suorganizatori vebkasta sada mogu da pregledaju listu učesnika u prikazu vebkasta, potraže učesnike putem te liste i udalje učesnike iz vebinara u prikazu vebkasta koristeći listu.


   
  Ova funkcija je dostupna u ciklusu odloženog izdanja. Da biste proverili kada će biti dostupna na vašoj lokaciji, posetite status.webex.com/maintenance.
 • Podaci o prisustvu, registraciji i anketi u jednom izveštaju

  Završeni vebinari sada sadrže novi izveštaj na kartici Aktivnost, pod nazivom Rezime izveštaja, koji kombinuje podatke o prisustvu, registraciji i anketi u jedno csv datoteku. Ovaj izveštaj sadrži sve što je potrebno za protok podataka o vebinaru i organizatori ne moraju da pregledaju tri izveštaja zasebno ili da ih ručno kombinuju u jedan.

  Ovaj izveštaj je vidljiv kada se generišu sva tri izveštaja – prisustvo, registracija (ako je primenljivo) i anketa (ako je primenljivo).

Iskustvo sa vebinarom i vebkastom

Koristite Webex Webinars za zakazivanje vebinara od 1. aprila 2023.

Od 1. aprila 2023. više ne možete da koristite aplikaciju Webex Events (klasični) za zakazivanje vebinara, već morate da koristite Webex Webinars.

Za više informacija pogledajte istaknute funkcije u ovom ažuriranju.

Webex Events (klasični) snimci se zadržavaju u aplikaciji Webinars čak i nakon migracije u Webinars

Webex Events (klasični) snimci se sinhronizuju sa novim prikazom snimaka u aplikaciji Webinars nakon što Webex Events (klasični) više ne bude dostupan. Sadržaj ovih snimaka se ne menja, međutim, izgled i osećaj su nadograđeni tako da sadrže neke potpuno nove funkcije koje Webinars ima da ponudi.

Dozvoljavanje samo jednog pridruživanja po e-adresi za Webinars

Učesnici mogu da se pridruže vebinaru jednom pomoću jedne e-adrese. Ovo sprečava nepozvane učesnike da koriste e-adresu koja je odobrena ili pozvana da se pridruži vebinaru.

Vebinari sada podržavaju više anketa istovremeno Podaci o prisustvu, registraciji i anketi u jednom izveštaju

Organizatori i suorganizatori vebinara sada mogu da pokrenu više anketa tokom vebinara.


 
Ovo se odnosi samo na anketiranje, a ne na Slido.

Završeni vebinari sada sadrže novi izveštaj na kartici Aktivnost, pod nazivom Rezime izveštaja, koji kombinuje podatke o prisustvu, registraciji i anketi u jedno csv datoteku.

Za više informacija pogledajte istaknute funkcije u ovom ažuriranju.

Izlagači na vebinaru mogu da dele MP4 datoteku tokom vebinara

Izlagači na vebinaru mogu da otvaraju i dele MP4 datoteku sa učesnicima tokom vebinara. Ovo je alternativni način za deljenje video prenosa.

Organizator i suorganizator imaju iste privilegije na stranici izveštaja o vebinaru

Da bi osnažili saradnju, suorganizatori sada mogu da pristupe istim izveštajima kao organizator i da ih preuzmu na stranici za izveštaj vebinara. I organizatori i suorganizatori mogu da vide iste kartice na stranici za izveštavanje, uključujući prisustvo, registraciju (ako je potrebno), anketu (ako postoji), aktivnost (ako postoji), snimke i uvide.


 
Suorganizatori mogu da pregledaju izveštaje samo ako su u ulozi suorganizatora kada se vebinar završi. Suorganizatori koji se nisu pridružili vebinaru ili čija se uloga menja u učesnika ili panelistu tokom vebinara ne mogu da pristupe ovim izveštajima.

Organizatori i panelisti koji strimuju Webex mogu da izlistaju, pretraže i udalje učesnike

Organizatori, panelisti i suorganizatori vebkasta sada mogu da pregledaju listu učesnika u prikazu vebkasta, potraže učesnike putem te liste i udalje učesnike iz vebinara u prikazu vebkasta koristeći listu.

Za više informacija pogledajte istaknute funkcije u ovom ažuriranju.

Iskustvo administracije

Audio vodeni žig

Nova opcija audio vodenog žiga je dostupna prilikom zakazivanja sastanaka na osnovu tipa Webex Meetings Pro-End to EndEncryption_VOIPonly. Kada je omogućena ova opcija, audio snimak sastanka sadrži jedinstveni identifikator za svakog učesnika. Administrator lokacije može da otpremi audio snimke na Control Hub da bi se identifikovao izvor koji je snimljen na osnovu prisustva jedinstvenog audio vodenog žiga.

Ova funkcija koristi detaljne podatke o sastancima organizacije za povezivanje sa jedinstvenim audio identifikatorima. Rok čuvanja detaljnih podataka o sastancima određuje dužinu tokom koje Control Hub može da potraži jedinstvene identifikatore za analizirane snimke. Audio snimci bi trebalo da budu dužine najmanje 100 sekundi da bi se analizirali. Informacije su obezbeđene samo za snimke koje hostuje organizacija koja analizira snimak. Snimci otpremljeni za analizu se brišu čim se ova analiza završi.

Stiže u martu 2023. (43.3)

Objave

Ažuriranje 43.3 sadrži važne objave, koje možete da pregledate u Objavama za paket Cisco Webex Meetings.

Istaknute funkcije u ovom ažuriranju

 • Prijem učesnika iz čekaonice direktno u sesiju za manji broj učesnika

  Sada možete da primite učesnike koji čekaju u čekaonici direktno u sesiju za manji broj učesnika a da prvo ne morate da ih primite u glavnu sesiju. Ovo je odličan način da privatno proverite učesnika sastanka ili da razgovarate sa njim pre prijema na glavnu sesiju ili da učesnike koji su se kasno pridružili na lakši način primite direktno u odgovarajuću sesiju za manji broj učesnika.

  Prijem učesnika na sastanak funkcioniše isto kao i pre. Međutim, ako su sesije za manje grupe učesnika trenutno pokrenute, videćete padajući meni u kom možete da izaberete u koju sesiju želite da primite izabrane učesnike:

  Osim toga, učesnici u čekaonici su sada navedeni u prozoru dodele sesija za manji broj učesnika:

  Svi učesnici koji su već unapred dodeljeni sesiji za manji broj učesnika automatski se primaju u odgovarajuće sesije za manji broj učesnika kada ih primite iz čekaonice, ako su sesije za manji broj učesnika već pokrenute:

 • Poboljšana bezbednost sastanaka uz automatski pristup

  Sa zadovoljstvom vam predstavljamo automatski pristup čija je namena da znatno olakša posao organizatoru sastanka, a ujedno i poveća bezbednost sastanka.

  Novo podrazumevano ponašanje uvedeno sa automatskim pristupom omogućava pozvanim osobama koje su prijavljene na Webex da se direktno pridruže zakazanom sastanku, bez čekanja u čekaonici. Nema više primanja ljudi iz čekaonice kad ionako treba da budu na sastanku.

  Nisu potrebne lozinke ili PIN brojevi. Čak i Webex Room sistemi koje dodate u pozivnicu za sastanak mogu direktno da se pridruže sastanku.

  Podsetite osobe koje ste pozvali da se prijave na Webex kako bi mogle da iskoriste ovo neverovatno novo poboljšanje upotrebljivosti.

  Korisnici koji nisu prijavljeni na Webex i oni koji nisu na pozivnici i dalje će čekati u čekaonici dok ih vi ili suorganizator ne primite. Više informacija potražite u članku Korišćenje čekaonice za upravljanje pristupom sastanku za korisnike goste.

  Važne napomene:

  1. Ova funkcija se ne odnosi na sastanke u ličnoj sobi.

  2. Podešavanja kod postojećih klijenata uvrstiće ovu funkciju. Novim klijentima na mreži podrazumevano podešavanje biće čekaonica.

  3. Omogućavanje učesnicima u vašoj organizaciji da se uvek pridružuju otključanim sastancima je sada opcija na nivou administratora koja upravlja ponašanjem svih sastanaka u vašoj organizaciji. Korisnicima u vašoj organizaciji koji nisu pozvani na sastanak više nije dozvoljeno da se pridruže otključanim sastancima, osim ako nije omogućeno novo podešavanje administratora.

  4. U okviru naših naprednih opcija za zakazane sastanke, izmenjeno je ponašanje pokriveno sledećim podešavanjima suorganizatora kako bi se proverio status pozvane osobe pre dodeljivanja uloge suorganizatora.

   1. Prva osoba koja se pridruži sastanku i ima nalog organizatora na lokaciji dobiće ulogu suorganizatora.

   2. Svi učesnici koji imaju naloge organizatora na ovoj lokaciji postaće suorganizatori kada se pridruže sastanku.

   Više informacija potražite u članku Osiguravanje zakazanih sastanaka.
 • Podrška za više prozora na uređaju iPad

  Podrška za više prozora (više scena) za Apple iPad OS omogućava korisnicima da premeste deljeni sadržaj u zasebni prozor i da pokreću više instanci aplikacije jednu pored druge.

  Iskačući deljeni sadržaj na uređaju iPad: korisnici mogu da prevuku deljeni sadržaj ili da kliknu na ikonu iskakanja da bi videli samostalni prozor deljenog sadržaja na uređaju iPad. Korisnici mogu da promene veličinu prozora deljenog sadržaja u prikaz preko celog ekrana tako što će preći zdesna nalevo kao što je prikazano na slici.

  Više instanci aplikacije: Korisnici mogu da pokrenu više instanci aplikacije Webex Meetings za iPad jednu pored druge.

 • Novi korisnički interfejs za fold i flip telefone

  Uz nova poboljšanja korisničkog interfejsa, korisnici usluge Webex Meetings na sistemu Android mogu da uživaju u najboljem iskustvu sastanaka u svim režimima dostupnim na fold i flip telefonima: Režim „Flex”, režim „Tablet” i režim „Folded”.

  Na istom ekranu možete da vidite do 12 osoba sa mrežom 3 x 4 u režimu „Flex” i režimu „Tablet”

  Iskoristite prednosti režima „Flex” i režima „Tablet” da biste videli sve na velikim sastancima.

Iskustvo pre sastanka

Poboljšana bezbednost sastanaka uz automatski pristup

Sa zadovoljstvom vam predstavljamo automatski pristup čija je namena da znatno olakša posao organizatoru sastanka, a ujedno i poveća bezbednost sastanka.

Za više informacija pogledajte istaknute funkcije u ovom ažuriranju.

Poboljšanja uređaja

Započnite sastanak na uređaju

Sada možete da pristupite sobi i pokrenete trenutni sastanak na Webex uređaju. Kada pokrenete sastanak, više ne morate da se trudite da pozovete goste na sastanak. U iskačućem prozoru „Pozovi” sada možete da pozovete bilo koje goste na sastanak. Skenirajte QR kôd, a zatim možete da kopirate i delite informacije o sastanku sa bilo kim.


 
Ova funkcija nije dostupna za Webex for Government.

 
Ova funkcija je dostupna u ciklusu odloženog izdanja. Da biste proverili kada će biti dostupna na vašoj lokaciji, posetite status.webex.com/maintenance.

Iskustvo posle sastanka

Promene politike skladištenja radi zadržavanja podataka za Webex Meetings

Webex uklanja opciju zadržavanja podataka nakon sastanka (snimaka i transkripta) na neodređeni period.


 
Ova politika zadržavanja se primenjuje na Meetings, Webinars, Training i Support.

Za korisnike pro pack-a, ako se standardna politika zadržavanja danas postavi na neodređeno, podrazumevani period zadržavanja se menja na 360 dana, uz mogućnost promene sa 7 dana na najviše 3600 dana. Pored toga, kupci imaju mogućnost da u roku od 30 dana obrišu snimke koje su izbrisali korisnici ili da ih nateraju da poštuju politiku zadržavanja.

Za Webex kupce sa ponudom pro pack ove promene su stupile na snagu 31. marta 2023. godine.

Da ne bi došlo do prekida, Webex kupci mogu da odluče da promene politiku zadržavanja sa neograničenog na platformi Control Hub na vrednost između 7 i 3600 dana.


 
Ova funkcija je na nezavisnom rasporedu izdanja. Da biste proverili kada će biti dostupna na vašoj lokaciji, posetite status.webex.com/maintenance.

Webex Meetings za iOS

Podrška za više prozora na uređaju iPad

Podrška za više prozora (više scena) za Apple iPad OS omogućava korisnicima da premeste deljeni sadržaj u zasebni prozor i da pokreću više instanci aplikacije jednu pored druge.

Iskačući deljeni sadržaj na uređaju iPad: korisnici mogu da prevuku deljeni sadržaj ili da kliknu na ikonu iskakanja da bi videli samostalni prozor deljenog sadržaja na uređaju iPad. Korisnici mogu da promene veličinu prozora deljenog sadržaja u prikaz preko celog ekrana tako što će preći zdesna nalevo kao što je prikazano na slici.

Više instanci aplikacije: Korisnici mogu da pokrenu više instanci aplikacije Webex Meetings za iPad jednu pored druge.

Webex Meetings za Android

Novi korisnički interfejs za fold i flip telefone

Uz nova poboljšanja korisničkog interfejsa, korisnici usluge Webex Meetings na sistemu Android mogu da uživaju u najboljem iskustvu sastanaka u svim režimima dostupnim na fold i flip telefonima: Režim „Flex”, režim „Tablet” i režim „Folded”.

Na istom ekranu možete da vidite do 12 osoba sa mrežom 3 x 4 u režimu „Flex” i režimu „Tablet”

Iskoristite prednosti režima „Flex” i režima „Tablet” da biste videli sve na velikim sastancima.