Dra deltagare till steget

Mötesdeltagare som du flyttar till steget visas i den ordning som du har lagt till dem i. Upp till åtta mötesdeltagare kan visas på en plats när som helst. Så om värden eller cohost synkroniserar sitt steg och lägger till mötesdeltagare till det, kan du bara lägga till fler mötesdeltagare om en eller flera av de tillgängliga tiderna på detta steg är tillgängliga. Mer information om stegvy finns i videolayouter i Webex Meetings, Webex webbsinglar och Webex Events (klassisk).

1

Flytta någon till det här steget genom att dra videominiatyrbilden till den.


 

Du kan även hålla muspekaren över en deltagares video Ikon för fler alternativoch klicka på Mer > Flytta till nivå eller högerklicka på deras namn i deltagarpanelen och välja Flytta till nivå.

Om du inte ser miniatyrvideobilderna för personen som du vill lägga till klickar du på Nästa sidaIkon på nästa sida eller Föregående sida förIkonen Föregående sida att hitta dem.

2

För att visa eller dölja aktiv talare från steget väljer du Layout Layoutikonoch växlar sedan Visa aktiv talare i som slut på eller av

3

Om du vill ta bort någon från steget klickar du på Ta bort den här videon frånTa bort den här videon från bildikonen deras videoscen.

Om du deltar i ditt möte, webbsinareller händelse från en iPad- eller Android-surfplatta kan du flytta mötesdeltagare till steget.

1

Tryck Ikon för fler alternativMer, väljInställningar och växla sedan på nivå 8 personers stöd.

2

Flytta någon till det här steget genom att dra videominiatyrbilden till den.


 

Du kan även knacka på mötesdeltagarens miniatyrvideo och sedan trycka på Flytta till nivå.

Om du inte ser videominiatyrbilden för personen som du vill lägga till drar du mötesdeltagarens video överst på skärmen till höger eller vänster.

3

För att visa eller dölja aktiv talare från steget väljer du Layout Layoutikonoch växlar sedan Visa aktiv talare i nivå på eller av.

4

För att ta bort någon från steget knackar du på deras video och sedan på Ta bort från nivå.