Här hittar du de inställningar för kamerans video och ljud som är tillgängliga i Cisco Webex Desk Camera-appen.

Cisco Webex Desk Camera är utformad för att kunna användas direkt ur kartongen. Du kan även justera videoinställningarna så att de uppfyller dina krav på nätverk och video .


På grund av begränsningarna i Mac OS återställs kamerainställningarna till standardvärdena om du återansluter kameran när kameraappen är stängd. Låt kameraappen vara öppen om du vill behålla dina inställningar när du återansluter kameran.

Innan du börjar

Installera Cisco Webex Desk Camera-appen i datorn.

1

Öppna Cisco Webex Desk Camera-appen.

2

Konfigurera parametrarna på flikarna Grundläggande och Avancerat efter behov.

I följande tabell beskrivs de videoparametrar som är tillgängliga på fliken Grundläggande.

Tabell 1. Videoinställningar på fliken Grundläggande

Parameter

Beskrivning

Lösning

Välj en upplösning för de videoinspelningar och statiska bilder du tar med kameran.

En högre upplösning ger en tydligare bild, men den förbrukar mer bandbredd i nätverket och det krävs mer lagringsutrymme för att spara inspelade videor och ögonblicksbilder.

Välj en upplösning som passar ditt nätverk och din dator.

Standardvärde: 1280x720

Alternativ

  • 4096x2160 (USB 3.0 krävs)

  • 3840x2160 (USB 3.0 krävs)

  • 1920x1080

  • 1280x720

  • 864x480

  • 640x360

  • 512x288

  • 448x240

  • 320x180

  • 256x144

Bildfrekvens

Välj en bildfrekvens i listrutan.

Bildfrekvensen mäts i bildrutor per sekund (FPS). En högre bildfrekvens ger smidigare videovisning, men den förbrukar mer bandbredd i nätverket och det krävs mer lagringsutrymme för att spara inspelade videofiler.

Välj en bildfrekvens som passar ditt nätverk och din dator. Vilka alternativ som är tillgängliga varierar beroende på vilken upplösning du har valt och datorns USB-portar.

Standardvärde: 30

Alternativ för USB 3.0: 15, 30, 60

Alternativ för USB 2.0: 5, 10, 15, 30

Synfält

Synfältet avgör bredden på vyn som du kan se från kameran. Ju högre gradantal du anger desto bredare blir bilden.

Standardvärde: 81

Alternativ: 65, 70, 75, 81

Ljusstyrka

Justera kamerabildens ljusstyrka så att den passar rummets belysning.

Dra reglaget åt vänster för att minska ljusstyrkan eller åt höger för att öka ljusstyrkan.

Kameran använder ansiktsavkänning till att ställa in rätt automatisk exponering. Om inspelningsplatsen har stark bakgrundsbelysning eller belysning framifrån kan bilden under- eller överexponeras. Justera ljusstyrkan om du ser silhuetter eller överexponering i ett videosamtal .

I följande tabell beskrivs de videoparametrar som är tillgängliga på fliken Avancerat.

Tabell 2. Videoinställningar på fliken Avancerat

Parameter

Beskrivning

Autofokus

Aktiverar eller inaktiverar autofokus.

I autofokusläget justerar kameran objektivet för att fokusera på motivet i kameravyn.

Om autofokusläget är inaktiverat kan du justera fokusinställningen manuellt. Dra reglaget åt vänster för att få objektivet att fokusera närmare och åt höger för att fokusera längre bort.

Standard: på

Automatisk vitbalans

Aktiverar eller inaktiverar automatisk vitbalans.

När autoläget är inaktiverat undersöker kameran belysningsförhållandena och avgör vilka färger som ska återges i bilden.

När det automatiska läget är inaktiverat kan du använda reglaget till att justera vitbalansen manuellt för att återge avsedda färger.

Standard: på

Kontrast

Justera kontrastvärdet om det behövs för att förbättra bildskärpan.

Dra reglaget åt vänster för att minska kontrasten eller åt höger för att öka kontrasten.

Skärpa

Justerar skärpenivån. En lämplig skärpenivå gör att detaljer i bilden syns tydligare. Dra reglaget åt vänster för att jämna ut bilden eller åt höger för att göra bilden skarpare.

Manuell antiflimmer

Viss artificiell belysning, till exempel lysrör, kan få videon att flimra. Som standard identifierar kameran automatiskt flimrande lampor i miljön och minimerar flimrets påverkan på bildkvaliteten.

Om det automatiska läget inte eliminerar det flimmer som förekommer kan du aktivera reglaget och prova de tillgängliga alternativen för att optimera bildkvaliteten.

Standard: Av

Alternativ för manuellt läge: 50 Hz, 60 Hz

Använd digital zoom när du behöver titta närmare på en person eller ett föremål. När du har zoomat in kan du navigera i bilden med pilverktyget.

1

Öppna Cisco Webex Desk Camera-appen.

2

Håll muspekaren över videobilden.

3

Klicka på + eller - i zoomfältet för att zooma in eller ut i bilden.

4

Använd pilarna på videoskärmen till att navigera i bilden.

Du kan vända bilden om du behöver visa den horisontellt inverterad.

Inställningen fungerar både för video och bilder.

1

Öppna Cisco Webex Desk Camera-appen.

2

Klicka på ikonen vänd uppe till höger på videoskärmen.

Som standard är kamerans mikrofoner . Stäng av mikrofonerna om du inte vill att mötesdeltagarna ska höra dig.

När mikrofonerna är avstängda är kamerainspelningen tyst.

Om du använder kameran i en mötesapp ska du välja Cisco Webex Desk Camera som ljudkanal i mötesappens inställningar.

1

Öppna Cisco Webex Desk Camera-appen.

2

Klicka på Ljud av under livebilden.

3

Om du vill återuppta ljudet klickar du på Slå på ljud.

Justera mikrofonvolymen om du pratar för högt eller tyst under ett möte. Du kan inte justera volymen när ljudet är avstängt.

1

Öppna Cisco Webex Desk Camera-appen.

2

Klicka på nedåtpilen (˅) på knappen Ljud av.

3

I Mikrofonförstärkning drar du reglaget Volym in åt vänster för att sänka eller åt höger för att höja volymen.

Du kan ange en plats på den lokala disken där du vill spara bilder och inspelningar. Som standard sparas mediafiler i mappen Media på den lokala disken, under
...\Users\\Documentation\Cisco Camera\Media

1

Öppna Cisco Webex Desk Camera-appen.

2

Gå till fliken Avancerat och klicka på Ändra under Media file location (Plats för mediafiler).

3

Välj önskad mapp och klicka på Välj mapp.