För vissa av funktionerna nedan behöver du en uppringningston innan du anger koden. Om du till exempel är i ett samtal som du vill parkera, parkera samtalet, få en uppringningston och ange sedan *68. Du kan sedan ange anknytningen på vilken du vill parkera samtalet eller # för att parkera samtalet på din egen anknytning.


Koderna nedan är inte utformade för att fungera med Cisco Webex Meetings. Se Använda DTMF-kommandon i möten i ditt personliga rum för DTMF-knappar som du kan använda med Webex Meetings.

Code

Funktion

Anteckningar

*11

Samtalshämtning

*31

Blockera inringar-id

*32

Avblockera inringar-id

*33

Svara på någon annans samtal

Ange *33 följt av anknytningen på personen vars samtal du vill ringa upp.

*48

Pausa en inspelning

*49

Återuppta en inspelning

*50

Tryck för att prata

Du kan använda push-för-samtal för interkom-funktioner för att kommunicera med en annan användare eller en grupp av användare. Ange *50 följt av en användares anknytning. Din telefon kommer att stängas av och ett interkomsamtal kommer att ringas.


 

En administratör måste konfigurera push-to-talk innan du kan använda det.

*55

Överför ett samtal till röstbrevlåda

Du kan överföra ett samtal till din röstbrevlåda eller till en annan persons röstbrevlåda om de är i samma grupp. Om du exempelvis vill överföra ett samtal till en annan persons röstbrevlåda trycker du på "överför" och anger sedan *55 följt av personens anknytning.

*58

Grupp-samtalsparkering

Ange *58, få en uppringningston och ange sedan numret till gruppsamtalsparkeringen.


 

Om du använder den Webex Calling på din mobila enhet är stegen något annorlunda: Tryck på Nytt samtal, gå till din knappsats, ange *58#, och tryck sedan på Ring .

*66

Uppringning, senaste nummer

*68

Call Park

Ange *68 följt av anknytningen där du vill parkera samtalet eller # för att parkera samtalet på din egen anknytning.

*69

Returnera senaste samtalet

*72

Aktivering av alltid samtals vidarebefordran

Ange *72 följt av telefonnumret du vill vidarebefordra samtal till och sedan #.

*73

Alltid inaktivering av samtals vidarebefordran

*78

Aktivera Stör ej

*79

Stör ej-inaktivering

*88

Hämta samtal

Ange *88, följt av anknytningen som samtalet parkeras på. Om samtalet är parkerat mot din egen anknytning trycker du på #.

*97

Dirigerad samtalsuppringning

Ange *97 följt av anknytningen på personen vars samtal du vill ringa upp.

*98

Samtalsuppringning till grupp

*99

Rensa indikatorn för väntande röstmeddelanden