För vissa av funktionerna nedan måste du få en anslutnings ton innan du kan ange koden. Om du t. ex. befinner dig i ett samtal som du vill parkera placerar du samtalet, får en uppringnings signal och skriver sedan * 68. Du kan sedan ange vilket tillägg du vill parkera samtalet eller # för att parkera samtalet på din egen anknytning.


Koderna nedan är inte utformade för att fungera med Cisco Webex Meetings. Se Använd DTMF-kommandon i möten i ditt personliga rum för att få DTMF-nycklar som du kan använda med Webex Meetings.

Code

Funktion

Anteckningar

* 11

Samtalshämtning

* 31

Blockera inringar-id

* 32

Häv blockering inringar-id

* 33

Hämta någon annans samtal

Ange * 33 följt av tillägget för den person vars samtal du vill hämta.

* 48

Pausa en inspelning

* 49

Fortsätt med en inspelning

* 50

Tryck för att prata

Du kan använda push-to-Talk för interkomgrupper-liknande funktioner för att kommunicera med en annan användare, eller en grupp av användare. Ange * 50, följt av en användares anknytning. Din telefon kommer att kopplas från-krok och ett interkomgrupper-liknande samtal placeras.


 

En administratör måste installera push-to-Talk innan du kan använda den.

* 55

Överför ett samtal till röst brev låda

Du kan överföra ett samtal till din röst brev låda eller till en annan persons röst brev låda om de befinner sig i samma grupp.  Om du till exempel vill överföra ett samtal till en annan persons röst brev låda, trycker du på den överförda, och skriver sedan * 55, följt av personens anknytning.

* 58

Grupp samtalsparkering

Ange * 58, få en uppringnings signal och ange sedan telefonnumret för samtals parkera.


 

Om du använder Webex Calling-appen på din mobila enhet är stegen något som skiljer sig något: Tryck på Nytt samtal, gå till din knapps ATS, Skriv in * 58 # och tryck sedan på Ring.

* 66

Ring upp senaste nummer

* 68

Call Park

Ange * 68 följt av det tillägg där du vill parkera samtalet eller # för att parkera samtalet på din egen anknytning.

* 69

Returnera senaste samtal

* 72

Aktivering av samtals vidarekoppling är alltid aktiv

Ange * 72 följt av telefonnumret som du vill vidarebefordra samtal till och sedan #.

* 73

Samtals vidarekoppling är alltid aktive ras

* 78

Stör ej aktivering

* 79

Stör inte inaktive ring

* 88

Samtals hämtning

Ange * 88 följt av det tillägg som samtalet är parkerat vid.  Tryck på # om samtalet är parkerat mot ditt eget tillägg.

* 97

Inbjudan till riktad samtal

Ange * 97 följt av tillägget för den person vars samtal du vill hämta.

* 98

Meddelande om grupp samtal

* 99

Rensa indikatorn för röst meddelande vänte tid