1

Gå till och se till att din skrivbordstelefon är vald. Om du ser Min dator istället för din skrivbordstelefon väljer du den och växlar till din skrivbordstelefon.


 

Om du föredrar att alltid använda din telefon för att ringa samtal, kan du ansluta till den och använda den som din standardsamtalsenhet.

2

Ring ett nummer från din app eller ring ett Webex-samtal , och dittsamtal går via telefonen. Hämta luren, använd ditt headset eller prata över högtalar telefonen på din telefon. Om du sedan är konfigurerad med samtal iWebex (Unified CM eller Webex-samtal) kan du fortsätta att styra din telefon från appen för att placera samtalen i väntande tid och slå ihop ochöverföra dem också. Du kommer att se allt som äger rum i telefonskärmen.


 

Om du är i kontrollläget för skrivbordstelefon kan du använda knappsatsen på Webex för att ange DTMF-ljud så att du kan ange koder för att delta i möten, välja alternativ för röstbrevlåda och navigera i IVR-system (Interaktiv röstsvar).