Om du har flera telefonlinjer kan du ändra den aktiva linjen för att ringa.

1

Gå till och se till att skrivbordstelefon är markerat. Om du ser Min dator istället för din skrivbordstelefon, väljer du den och växlar till din skrivbordstelefon.


 

Om du föredrar att alltid använda din telefon för att ringa samtal, kan du ansluta till den och använda den som din standardsamtalsenhet.

2

Ring ett nummer från din app eller ring ett Webex-samtal och ditt samtalgår via telefonen. Hämta luren, använd ditt headset eller prata över högtalar telefonen på din telefon. Om du sedan är konfigurerad med samtal i Webex (Unified CM eller Webex Calling) kan du fortsätta att styra din telefon från appen för att sätta samtal inomväntande. Om du har samtal i Webex (Unified CM), kan du också slå ihop , konferens och överföra dem också. Du kommer att se allt som äger rum i telefonskärmen.


 

Om du är i skrivbordstelefon-kontrollläge kan du använda knappsats på Webex för att ange DTMF-ljud så att du kan ange koder för att delta i möten, välja röstbrevlådealternativ och navigera på IVR-system (Interaktiv röstrespons).