Vattenstämpel
3 apr 2020 | visning(ar) | personer tyckte att detta var till hjälp

Nya uppdaterade spårningskoder saknas från fakturor.

När återspeglas spårningskoder på fakturor?

Återspeglas inaktiva spårningskoder på fakturor?

Nya uppdaterade spårningskoder saknas från fakturor.

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, ges avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador till följd av felaktig översättning av innehållet eller användning av informationen.Lösning:

När vi uppdaterar spårningskod (avdelning) gäller det nya värdet endast för nya möten som schemaläggs efter bytet. Den gamla spårningskoden gäller fortfarande i användarrapporter och fakturor för alla möten som hållits tidigare. Det är avsiktligt.

 

Var den här artikeln användbar?

Relaterade artiklar

Senaste visade

×