Vattenstämpel
10 jun 2020 | visning(ar) | personer tyckte att detta var till hjälp

Fel: ”Vi kan inte ansluta till kameran” när en Logitech Rally-kamera används

Fel: ”Vi kan inte ansluta till kameran” när en Logitech Rally-kamera används.

Jag får ett felmeddelande när jag startar min video i ett Webex-möte och jag använder en Logitech Rally-kamera.

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, ges avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador till följd av felaktig översättning av innehållet eller användning av informationen.

Du kan lösa det här problemet genom att använda en Logitech MeetUp 993-001391 USB-kabel för att ansluta Logitech Rally-kameran till din dator.

Var den här artikeln användbar?

Relaterade artiklar

Senaste visade

×