1

Välj Inspelningar till vänster navigeringsrad.

På Mina inspelade möten sidan kan du se inspelningar för alla Webex-möten , -händelser och -utbildningsmöten som du har varit värd för och spelat in. Du kan behålla upp till 900 GB inspelningar.

Mina inspelade möten.
2

Välj Mer bredvid inspelningens namn och välj sedan Ta bort > Ta bort.

För att ta bort flera inspelningar, markera rutan bredvid flera inspelningar och välj sedan Ta bort > Ta bort.

Inspelningarna flyttas till papperskorgen och visas på fliken Borttagna i 30 dagar, såvida du inte tar bort dem permanent.

3

För att ta bort en inspelning från papperskorgen permanent väljer du Bort >Papperskorgen bredvid inspelningens namn.

Om du vill ta bort flera inspelningar permanent markerar du rutorna bredvid flera inspelningar och väljer sedan Ta bort > Ta bort.

För att ta bort alla inspelningar permanent väljer du Ta bort alla >Ta bort alla .

4

För att flytta en inspelning från papperskorgen tillbaka till inspelningslistan Återställa väljer du bredvid inspelningens namn.

Mina inspelade möten, fliken Borttagna