1

Välj Inspelningar till vänster navigeringsrad.

På Mina inspelade möten sidan kan du se inspelningar för alla möten, webbsingar , händelser och utbildningsmöten som du varit värdför och spelatin.

Mina inspelade möten
2

Välj Mer bredvid inspelningens namn och välj sedan Redigera.

3

Redigera namn och beskrivning och välj vilka paneler som du vill inkludera i inspelningen.

4

Avmarkera kryssrutan Transkavskrifter om en utskrift skapades, men du inte vill att andra ska se den när de spelar upp inspelningen.

5

Välj Spara.