Begär installationsuppgifter för Webex Education Connector

Använd följande steg för att installera Webex Education Connector i Blackboard Learn version 3400.5.0-rel.12+393c117. Du måste vara en blackboard-administratör och en Webex-webbplatsadministratör för att slutföra installationen. Om du har Blackboard Learn med Ultra Experience ska du se till att alla kurser finns i Ultra Course View.

Innan du börjar

Innan du kan installera Webex utbildningsanslutning måste du först konfigurera din Webex-webbplats för Webex utbildningsanslutning.

1

Om du är en befintlig Webex-kund med en aktuell registrering av Webex Education Connector öppnar du ett supportärende med Cisco TAC för att få hjälp med att generera installationsuppgifter.

 • Om du är en ny Webex-kund och ännu inte har konfigurerat Webex Education Connector kan du kontakta din försäljnings- eller kundframgångschef.

2

Mer information finns i Meddelanden för Webex Education Connector.

Konfigurera din blackboard-webbplats

1

Logga in på Blackboard med ditt administratörskonto och klicka på Admin.

2

Gå till avsnittet Integreringar, välj REST API-integreringar och klicka på Skapa integrering.

3

Ange följande information:

 • Program-ID – Ange det program-ID som du har angett.

 • Lär dig användare – ange administratörens användarnamn.

 • Slutanvändaråtkomst– Välj Ja.

 • Auktoriserad att agera som användare – Välj tjänstestandard (nr).

4

Klicka på Skicka.

5

Välj LTI-verktygsleverantör > Registrera LTI 1.1-leverantör och ange följande information:

 • Leverantörsdomän– Ange lti.educonnector.io.

 • Status för leverantörsdomänen – Välj Godkänd.

 • Standardkonfiguration– Välj globalt.

 • Verktygsleverantörsnyckel– Ange konsumentnyckeln som du har fått.

 • Hemlighet för verktygsleverantör – ange den delade hemligheten som du har angett.

 • Skicka användardata– Välj Skicka användardata via SSL.

 • Användarfält som ska skickas – Kontrollera följande alternativ:

  • Roll i kursen

  • Namn

  • E-postadress

 • Tillåt åtkomst till medlemstjänsten – välj Ja.

6

Gå till LTI-verktygsleverantör. Välj Hantera placeringar i rullgardinsmenyn och klicka sedan på Skapa placering.

7

Ange följande information:

 • Etikett – Välj Webex.

 • Hantera– Ange Webex.

 • Tillgänglighet– Välj Ja.

 • Typ – Välj kursverktyg och kontrollera Tillåt studentåtkomst.

 • URL för verktygsleverantör – Ange https://lti.educonnector.io/launches.

8

Klicka på Skicka.

Auktorisera Webex Education Connector i Blackboard Learn

1

Navigera till en kurs och välj Verktyg > Webex för att öppna Webex Education Connector.

2

Från Konfiguration fliken bläddrar du till Auktorisera med LMS klickar du på Auktorisera och följ instruktionerna på skärmen.

Auktorisera Webex Education Connector i Blackboard Learn with Ultra Experience

1

Gå till en kurs i Blackboard och välj Böcker och verktyg > Webex.

2

Välj Webex i listan för att öppna Webex Education Connector.

3

På fliken Konfiguration bläddrar du till avsnittet Auktorisera med LMS, klicka på Auktorisera och följ anvisningarna på skärmen.