Hur använder jag till Cisco felsökningsverktyget?

Hur använder jag verktyget Cisco bug search?

Hur får jag ett datum för en buggfix i fel söknings verktyget?

Hur söker jag efter en bugg med hjälp av verktyget Cisco bug search?

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för felaktig information, fel eller skador som orsakats av felaktig översättning av innehållet eller användning av informationen.

Så här söker du efter buggar med verktyget Cisco bug search:

  1. För att öppna buggsökningsverktyget går du till https://tools.cisco.com/bugsearch/search.
  2. Logga in med ditt användar-ID och lösen ord för Cisco.com.
  3. Om du vill söka efter information om ett specifikt problem anger du fel-ID-numret i Sök efter fältet och tryck sedan på Ange.
Alternativt kan du söka efter produkt och release.

Var den här artikeln användbar?