Schemalagda möten är visas 1 en timme efter återställningen till eller från-tiden för sommartid (DST)

Schemalagda möten förskjuts en timme efter återställningen till eller från-tiden för sommartid (DST).

Möten som schemaläggs under sommartid förskjuts en timme efter vintertid.

Möten som schemaläggs under sommartid förskjuts en timme för icke-DST tidszoner.

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador till följd av felaktig översättning av innehållet eller användning av informationen.

Det är ett förväntat beteende för möten som schemaläggs under sommartid (DST) till förskjuts en timme i tidszoner som inte övergår DST.

Till exempel: ett möte som schemalagts för 1:00 PM sommartid (Pacific) kommer att visas som 1:30 AM India Standard Time (IST) och när DST återställs, mötet fortsätter att visas för 1:00 PM Pacific Standard Time (PST), men visas som 2:30 AM IST.
 

Var den här artikeln användbar?

Relaterade artiklar
uppåtpil