Hur skaffar jag en kopia av mitt avtal?

Hur skaffar jag en kopia av mitt avtal?

Var kan jag hitta ett avtal i iPortal?

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador som orsakas av felaktig översättning av innehållet eller användningen av informationen.


Lösning:
det här problemet kräver hjälp med din Kundframgångschef (CSM). Se WBX15 – Hur kontaktar jag min Kundframgångschef (CSM)? för ytterligare information.

Var den här artikeln användbar?