Fel: ”http 1.1 tjänsten ej tillgänglig”

Fel: ”http 1.1 tjänsten ej tillgänglig”

När jag försöker ta upp min Webex-webbplats ser jag felmeddelandet "http 1.1 tjänsten ej tillgänglig".


Lösning:

Om du får meddelandet "http 1.1 tjänsten ej tillgänglig", växlas din Webex-webbplats för närvarande över till en annan uppsättning servrar. Under denna växling kan det hända att de cachelagrade DNS-posterna för din Webex-webbplats tillfälligt pekar mot felaktiga servrar.

Se punkterna nedan för att lösa problemet:

Var den här artikeln användbar?