Vad är en värdnyckel?

Vad är en värdnyckel?

Var hittar jag värdnyckeln?

Var hittar jag värdnyckeln för en schemalagd session?

Hur hittar jag värdnyckeln om jag redan är med i livesessionen?

Kan en värdnyckel användas för att starta en schemalagd Webex-session?


Lösning:

Vad är ett värdnyckel?

En värdnyckel är en sexsiffrig kod som skapas när en Webex-session schemaläggs. Värden kan använda mötesadministratören värdnyckel återta värdrollen i en livesession eller så kan den användas för att starta ett möte från ett videosystem. Alternativet måste aktiveras på sidan för Webbplatsadministration för Cisco Webex Meetings att inkludera värdnyckel i värdens e-postmeddelanden.

I oktober 2020 meddelade Cisco värdnyckelrotation, för att förhindra obehörig användning av värdnyckel, kommer värdnyckel för ett möte nu att förnyas automatiskt när ett möte avslutas efter dess schemalagda tid.
För mer information om meddelanden om rotation av värdnyckel för de Cisco Webex Meetings-svit klicka här.

Värdnyckeln för en session finns på följande platser:

  • Popup värdinformation-fönster visas när du klickar på värdinformation i Outlook-mötesmötet.
  • Sidan Mötesinformation under avsnittet Mina Webex-möten på sidan Mitt Webex.
  • Fliken Mötesinformation för den session som körs. (gäller inte för personligt mötesrum)
Var den här artikeln användbar?