Hitta värdnyckeln för ett schemalagt möte

Hitta värdnyckeln på din Webex-plats

Från din Webex-plats väljer du Kalender och klicka sedan på titeln på mötet som du är värd för.

Du kan se värdnyckeln i Mötesinformation i mötesinformationen.

Om du kopierar mötestabellerna genom att klicka på Kopiera ikonen kommer värdnyckeln inte att kopieras.

Leta upp värdnyckeln i Microsoft Outlook

1

Från din Microsoft Outlook kalender öppnar du mötet som du schemalagt med Webex schemaläggare.


 

Möten i din Microsoft Outlook kalender som du inte har schemalagt med Webex schemaläggare har inte den här informationen.

2

Öppna Webex-inställningar.

3

I Cisco Webex-schemaläggare panelen väljer du Avancerade inställningar .

Din värdnyckel visas i Värdinformation avsnitt.