Hur visar jag resultaten från undersökning efter händelse eller efter inspelning för Webex Events (klassisk)?

Hur visar jag resultaten från en undersökning efter händelse eller efter inspelning för Webex Events (Klassisk)?

Hur kommer jag åt feedback från anpassad undersökning för Webex Events (Klassisk)?

Hur kontrollerar jag enkätsvar från en inspelning av en händelse?

Hur granskar jag enkäter efter min händelse?

Var kan jag hämta resultaten från den enkät som görs efter en händelse, efter att denna har avslutats?

Webex Events (Klassisk)

Obs!

Det kan ta upp till 24 timmar innan resultaten slutförs och publiceras på din Webex-webbplats efter att du har avslutat din händelse eller efter att en deltagare har genomfört en enkät efter inspelningen.


Lösning:

Så här kommer du åt enkätresultat:

Enkät efter en händelse

 1. Logga in på din Webex-webbplats. (Exempel: WEBBPLATSNAMN.webex.com)
 2. Klicka på ditt namn i det övre högra hörnet på sidan.
 3. Klicka på knappen Mina rapporter.
 4. I Event Center: klickar du på länken Deltagarrapport.
 5. Välj ett datumintervall för en händelse som redan har ägt rum och ange en söksträng, eller så kan du helt enkelt klicka på knappen Visa rapport.
 6. Klicka på händelsens namn.
 7. Klicka på knappen Exportera om du vill exportera deltagarrapporten till en CSV-fil.
 8. Under Fil klickar du på CSV-filen AttendanceListReport:
 9. Ett kalkylblad öppnas där du hittar ID-numret för händelsen.
 10. Kopiera händelsens ID-nummer och klistra in det i fältet Händelse-ID på sidan Deltagarrapport:
Bild tillagd av användare
 1. Klicka på Exportera detaljrapport.
 2. I den rapport som precis exporterats, bläddrar du till kolumnerna längst till höger för att titta på enkätresultaten
I den exporterade rapporten visas varje undersökningsfråga i en separat kolumn längst till höger på kalkylbladet.

Obs! Generering av rapporten kan ta en stund. Om tidsgränsen för detaljrapporten överskrids anger du händelsens ID-nummer och väljer Exportera detaljrapport längst ner på sidan. Du hittar händelse-ID:t i Listrapport för deltagande.


Enkät efter inspelning

 1. Logga in på din Webex-webbplats. (Exempel: WEBBPLATSNAMN.webex.com)
 2. Klicka på ditt namn i det övre högra hörnet på sidan.
 3. Klicka på knappen Mina rapporter.
 4. I Webex Events: klickar du på länken Rapport om inspelning av händelse.
 5. Välj önskat datumintervall och ange en söksträng, eller så klickar du helt enkelt på knappen Visa rapport.
 6. Klicka på inspelningens namn.
 7. Klicka på knappen Exportera för att exportera rapporten för händelseinspelningar till en CSV-fil.

  I den exporterade rapporten visas varje undersökningsfråga i en separat kolumn längst till höger på kalkylbladet.

Var den här artikeln användbar?