Hur skapar jag en logg I msinfo32?

Hur skapar jag en logg i msinfo32?

Hur skapar jag en logg över vilken program vara som är installerad på en dator?

Hur skaffar jag en logg I msinfo32?

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador till följd av felaktig översättning av innehållet eller användning av informationen.


Lösning:

Så här skapar du en msinfo32- logg:

Windows 7/8. x/10

  1. Gör något av följande:
  • I Windows 7: gå till Start > Skriv msinfo32 i fältet Sök program och filer eller Starta sökning och tryck sedan på RETUR.
  • I Windows 10: Skriv msinfo32 i rutan Cortana-sökning och tryck sedan på RETUR
Fönstret "system information" visas.
  1. Gå till den Fil menyn och välj sedan Spara.
  2. I den nedrullningsbara menyn Spara som typ: väljer du system information (*. NFO).
  3. I fältet fil namn: anger du ett namn på loggen.
  4. Välj en plats där du vill spara filen och klicka sedan knappen Spara.

Var den här artikeln användbar?

Relaterade artiklar
Relaterade artiklar uppåtpil expanderat