Hur ansluter jag som gäst med Cisco WebEx Meetings?

Med Cisco WebEx Meetings alternativ ”Anslut som gäst” kan du ansluta till ett möte utan att logga in. Med detta alternativ kan du också ansluta utan att skapa ett Cisco WebEx Meetings-konto.

Hur ansluter jag som gäst med Cisco WebEx Meetings?

Hur ansluter jag till en Cisco WebEx Meetings-session utan att logga in?

Hur ansluter jag till en Cisco WebEx Meetings-session utan att skapa ett konto?

Vad är alternativet ”Anslut som gäst” i Cisco WebEx Meetings?


Obs!

För att ansluta som gäst måste du använda en e-postadress som inte är kopplad till något befintligt Cisco WebEx-konto. Om du försöker ansluta som gäst med en e-postadress som redan används av ett WebEx-konto, uppmanas du att försöka igen med en annan e-postadress eller logga in för att ansluta som medlem.Lösning:

Med Cisco WebEx Meetings alternativ ”Anslut som gäst” kan du ansluta till ett möte utan att logga in. Med detta alternativ kan du också ansluta utan att skapa ett Cisco WebEx Meetings-konto.

Genom att ansluta som gäst:

  • Det kan hända att du inte får åtkomst till mötesplatsen. Mötesplatsen möjliggör för värden och alla deltagare som ansluter till ett möte med ett Cisco WebEx Meetings-konto att samarbeta genom att dela filer och kommentarer före och efter mötet.
  • Du kan missa e-postmeddelanden för uppföljning från värden

För att ansluta som gäst:

  1. Öppna din e-postinbjudan från Cisco WebEx Meetings. (Om du saknar e-postinbjudan kan du också ansluta direkt från Cisco WebEx Meetings webbplats)
  2. Klicka på rutan Anslut för ditt möte.

    Mötets anslutningssida visas.
  3. Ange ditt visningsnamn (det namn som kommer visas i panelen Mötesdeltagare för ditt möte), din e-postadress och lösenordet för mötet (om sådant krävs).
  4. Klicka på Anslut som gäst.

Du ansluts nu till mötet som gäst.

Var den här artikeln användbar?