Hur loggar jag in på Cisco Commerce Express-plattformen (CCE)?

Hur loggar jag in på Cisco Commerce Express-plattformen (CCE)?

Hur kommer jag åt CCE-verktyget?

Vad är URL: en till Cisco Commerce Express?

Vad är Cisco Commerce Express (CCE)?

 

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador som orsakas av felaktig översättning av innehållet eller användningen av informationen.

Cisco Commerce Express (CCE) är ett nytt verktyg som kommer att ersättas av vårt befintliga fakturerings system. Plattformen erbjuder kunder enkel åtkomst till vissa av de Cisco-skapade WebEx-och Spark-kurserna och ger möjlighet att granska kurserna och skicka in beställningar direkt till Cisco. Det gör det även möjligt för kunder på en enda position att hantera offerter och beställningar, granska, skriva ut fakturor, Visa och hantera prenumerationer.

Logga in på Cisco Commerce Express (CCE):

  1. Klicka här för att logga in på Cisco Commerce Express .
  1. Ange användar namn eller e-postadressoch klicka sedan på Nästa.
  2. Ange lösen ordetoch klicka sedan på Logga in.
Bild tillagd av användare

 

Var den här artikeln användbar?