Alla Mötes deltagare ser datum i formatet USA vid förhands visningar av Excel-filer i WebEx Teams

Alla Mötes deltagare ser datum i formatet US vid förhands visningar av Excel-filer i WebEx Teams.

AMERIKANSKt datum format visas i Excel i stället för i det regionala formatet när det visas i WebEx Teams.

 

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador som orsakas av felaktig översättning av innehållet eller användningen av informationen.

När filen bearbetas på backend-platsen (med AMERIKANSKt datum format) och sedan bilden visas som förhands granskning visas datumen i Excel-filen i formatet US (MM/DD/ÅÅÅÅ) och bortse från användarens nationella inställningar för PC's :
Bild tillagd av användare

Detta kan inte anpassas, men om en användare vill att den ska visas som formaterad lokalt kan det finnas ett sätt.
Som en tillfällig lösning kan användare använda datum formatet i Excel utan *, men formatet kommer att förbli på det sätt som har valts av redigerare/skapare och ignorerar inställningar för backend-server:
Bild tillagd av användare

Exempel: halva datumen nedan har cell formatet ändrat utan *:
Bild tillagd av användare

Var den här artikeln användbar?