Enkel inloggning och Control Hub

Enkel inloggning (SSO) är en session eller användarautentiseringsprocess som gör det möjligt för en användare att ange autentiseringsuppgifter för att få åtkomst till ett eller flera program. Processen autentiserar användare för alla program som de har behörighet till. Den eliminerar ytterligare uppmaningar när användare byter program under en viss session.

Federation Protocol (SAML 2.0) (Security Assertion Markup Language) används för att tillhandahålla SSO-autentisering mellan Webex-molnet och din identitetsleverantör (IdP).

Profil

Webex-appen har endast stöd för webbläsarens SSO-profil. I webbläsarens SSO-profil har Webex-appen stöd för följande bindningar:

 • SP-initierad POST -> POST-bindning

 • SP–initierad OMDIRIGERING -> POST-bindning

NameID-format

SAML 2.0-protokollet stöder flera NameID-format för kommunikation om en specifik användare. Webex-appen har stöd för följande NameID-format.

 • urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:transient

 • urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:unspecified

 • urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:emailAddress

I de metadata som du hämtar från din IdP är den första posten konfigurerad för användning i Webex.

Enkel utloggning

Webex-appen har stöd för profilen för enkel utloggning. I Webex-appen kan en användare logga ut från programmet, som använder SAML-protokollet för enkel utloggning för att avsluta sessionen och bekräfta utloggning med ditt IDP. Se till att din IdP har konfigurerats för enskild utloggning.

Integrera Control Hub med Google Apps


 

Konfigurationsguiderna visar ett specifikt exempel för SSO-integrering, men tillhandahåller inte uttömmande konfiguration för alla möjligheter. Exempelvis är integrationsstegen för nameid-format urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:transient dokumenterade. Andra format som t.ex. urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:unspecified or urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:emailAddress fungerar för SSO-integrering, men ligger utanför ramen för vår dokumentation.

Konfigurera denna integration för användare i din Webex-organisation (inklusive Webex-appen, Webex Meetings och andra tjänster som administreras i Control Hub). Om din Webex-plats är integrerad i Control Hub ärver Webex-plats användarhanteringen. Om du inte kan komma åt Webex Meetings på det här sättet och det inte hanteras i Control Hub måste du göra en separat integration för att aktivera SSO för Webex Meetings. (Se Konfigurera enkel inloggning för Webex för mer information i SSO-integrering i webbplatsadministration.)

Innan du börjar

För SSO och Control Hub måste IdP:er följa SAML 2.0-specifikationen. Dessutom måste IdP:er konfigureras på följande sätt:

Hämta Webex-metadata till ditt lokala system

1

Från kundvyn inhttps://admin.webex.com , gå till Hantering > Organisationsinställningar och bläddra sedan till Autentisering och slå sedan på Enkel inloggning för att starta installationsguiden.

2

Välj certifikattyp för din organisation:

 • Självsignerat av Cisco –Vi rekommenderar detta val. Låt oss signera certifikatet så att du bara behöver förnya det vart femte år.
 • Signerat av en offentlig certifikatutfärdare – Säkrare men du måste uppdatera metadata ofta (om inte din IdP-leverantör har stöd för betrodda ankare).

 

Pålitliga ankare är offentliga nycklar som fungerar som en auktoritet för att verifiera en digital signaturs certifikat. Mer information finns i dokumentationen till din IdP.

3

Hämta metadatafilen.

Webex-metadatafilnamnet är idb-meta-<org-ID> -SP.xml .

Konfigurera en anpassad app i Google Admin

1

Logga in på administratörskonsolen för Google Apps ( https://admin.google.com) med ett konto med administrativa behörigheter och klicka sedan Appar > Webb- och mobilappar.

2

I listrutan Lägg till app klickar du på Lägg till anpassad SAML-app.

3

På sidan Google Idp Information under avsnittet Alternativ 1 klickar du på HÄMTA METADATA och sparar filen på en enkel plats på ditt lokala system.

Google-metadatafilen hämtas. Filnamnsformatet är GoogleIDPMetadata-<domain name>.xml.

4

Klicka på NÄSTA.

5

På sidan Grundläggande information för din anpassade app anger du programnamnet Webex-appen och klickar på NÄSTA.

6

För att fylla i sidan Tjänsteleverantörsinformation öppnar du Webex-metadatafilen som du hämtade tidigare i en textredigerare.

 1. Sök i Webex-metadatafilen för Assertion Consumer och kopiera URL:en som följer platsens nyckelord och klistra in den i ACS-URL-fältet på sidan med information om tjänsteleverantör.

  https://idbroker.webex.com/idb/Consumer/metaAlias/a35bfbc6-ccbd-4a17-a499-72fa46cec25c/sp
 2. Sök i Webex-metadatafilen efter enhet-ID och kopiera den URL som följer till fältet Enhet-ID på sidan Tjänsteleverantörsinformation.

  https://idbroker.webex.com/a35bfbc6-ccbd-4a17-a499-72fa46cec25c
 3. Namn-ID ska ställas in på grundläggande information och primär e-post

 4. Format för namn-ID ska vara OSPECIFICERAT

 5. Inga attributmappningar krävs, så på sidan Attributmappning klickar du på SLUTFÖR

När Webex SAML-appen har skapats måste du aktivera den för användare.

7

Klicka på de vertikala punkterna till höger om Webex SAML-appen och välj en:

 • På för alla
 • På för vissa organisationer (och välj sedan organisationerna)

Importera IdP-metadata och aktivera enkel inloggning efter ett test

När du har exporterat Webex-metadata, konfigurerat IdP och hämtat IdP-metadata till ditt lokala system kan du importera dem till din Webex-organisation från Control Hub.

Innan du börjar

Testa inte SSO-integrering från gränssnittet för identitetsleverantören (IdP). Vi stöder endast flöden initierade av tjänsteleverantör (SP-initierade), så du måste använda SSO-testet för Control Hub för den här integreringen.

1

Välj ett alternativ:

 • Återgå till sidan Control Hub – val av certifikat i webbläsaren och klicka sedan på Nästa .
 • Om Control Hub inte längre är öppet på webbläsarfliken, från kundvyn inhttps://admin.webex.com , gå till Hantering > Organisationsinställningar , bläddra till Autentisering och välj sedan Åtgärder > Importera metadata .
2

På sidan Importera IdP-metadata kan du antingen dra och släppa IdP-metadatafilen på sidan eller använda filläsaren för att hitta och läsa in metadatafilen. Klicka på Nästa.

Du bör använda Säkrare alternativ, om du kan. Detta är endast möjligt om din IdP använde en offentlig certifikatutfärdare för att signera sina metadata.

I alla andra fall måste du använda Mindre säker alternativ. Detta inkluderar om metadata inte är signerade, självsignerade eller signerade av en privat certifikatutfärdare.


 

Okta signerar inte metadata, så du måste välja Mindre säker för Okta SSO-integrering.

3

Välj Testa SSO-konfigurationen , och när en ny webbläsarflik öppnas ska du autentisera med IdP genom att logga in.


 

Om du får ett autentiseringsfel kan det uppstå ett problem med autentiseringsuppgifterna. Kontrollera användarnamnet och lösenordet och försök igen.

Ett Webex-appfel innebär vanligtvis ett problem med SSO-konfigurationen. I det här fallet går du igenom stegen igen, särskilt de steg där du kopierar och klistrar in metadata för Control Hub i IdP-konfigurationen.


 

Om du vill se SSO-inloggningsupplevelsen direkt kan du även klicka på Kopiera URL till urklipp från den här skärmen och klistra in den i ett privat webbläsarfönster. Därifrån kan du gå igenom inloggningen med SSO. Det här steget stoppar falska positiva resultat på grund av en åtkomsttoken som kan finnas i en befintlig session från att du loggar in.

4

Återgå till webbläsarfliken Control Hub.

 • Om testet lyckades väljer du Testet utfördes. Slå på SSO och klicka Nästa .
 • Om testet misslyckades väljer du Testet misslyckades. Stäng av SSO och klicka Nästa .

 

SSO-konfigurationen träder inte i kraft i din organisation om du inte väljer den första alternativknappen och aktiverar SSO.

Nästa steg

Använd procedurerna i Synkronisera Okta-användare till Cisco Webex Control Hub om du vill göra användaretablering från Okta till Webex-molnet.

Använd procedurerna i Synkronisera Azure Active Directory -användare till Cisco Webex Control Hub om du vill göra användaretablering från Azure AD till Webex-molnet.

Du kan följa proceduren i Undertryck automatiska e-postmeddelanden för att inaktivera e-postmeddelanden som skickas till nya Webex-appanvändare i din organisation. Dokumentet innehåller även bästa praxis för att skicka ut kommunikation till användare i din organisation.